Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Ekologie městských povodí1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144XEMP Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Vodní toky z hlediska hydrologie a morfologie, biologie, chemie a ekotoxikologie. Ekologická rizika městského odvodnění ve vztahu k jednotlivým částem urbanizovaného povodí. Látkové znečištění v urbanizovaném povodí jeho vznik, klíčové látky a rozhodující transportní a transformační procesy v bezdeštném i dešťovém období. Dopad urbanizace a městského odvodnění na vodní toky.Nejdůležitější ekolog. koncepty vodních toků.

Požadavky:

odevzdané protokoly ze cvičení

Osnova přednášek:

Vodní toky z hlediska hydrologie a morfologie, biologie, chemie a ekotoxikologie. Ekologická rizika městského odvodnění ve vztahu k jednotlivým částem urbanizovaného povodí. Látkové znečištění v urbanizovaném povodí jeho vznik, klíčové látky a rozhodující transportní a transformační procesy v bezdeštném i dešťovém období. Dopad urbanizace a městského odvodnění na vodní toky.Nejdůležitější ekolog. koncepty vodních toků.

Osnova cvičení:

Dopad urbanizace a městského odvodnění na vodní toky.Nejdůležitější ekolog. koncepty vodních toků..

Cíle studia:

Porozumění vlivu urbanizace povodí na vodní a terestriální ekosystémy a dopadu na ekologické procesy v povodí. Význam těchto změn pro inženýrskou praxi.

Studijní materiály:

Calow: Handbook of Environmental Risk Assesment and Management. Blackwell Science 1998, Krejčí a kol.: Odvodnění urbanizovaných území -koncepční přístup. 2002, NOEL 2000.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 11. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5124906.html