Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Řízení hydraulických systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W35A003 ZK 65P+13C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

Princip činnosti hydraulických systémů. Funkce a charakteristiky hydraulických prvků. Struktury mechanismů a servomechanismů. Syntéza pohonů z typizovaných prvků. Energetická a tepelná bilance. Optimalizace mechanismů. Montáž a provoz.

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Princip činnosti a základní struktury hydraulických mechanismů. Pojezdová ústrojí. Obvody pracovních zařízení. Ovladače a ovládací obvody. Servořízení. Zdrojové sestavy. Energetické úsporné pohony. Zajištění bezpečnosti a spolehlivosti provozu. Redundantní systémy. Hydraulické soustavy typických strojů. Analýza dynamických vlastností typických pohonů. Energetická a tepelná bilance pohonů. Počítačové modely hydraulických prvků a pohonů. Ekologické aspekty.

Studijní materiály:

Heller, J.: Pohonové systémy II. (Pohony a přenosy II.), Praha ČVUT 1990,

Kopáček, J.: Hydrostatické převodové mechanismy, Praha SNTL 1986,

Pivoňka, J. a kol.: Tekutinové mechanismy, Praha SNTL 1987,

Firemní literatura, prezentace a animace - Bosch-Rexroth, Festo, Hydac, Hytos,Parker

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5105306.html