Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aerodynamics and Flight Mechanics

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE9M14AML Z,ZK 6 2P+4L anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BE9M14AML je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Předmět BE9M14AML může být splněn v zastoupení předmětem BE9M38AML
Předmět BE9M14AML nesmí být zapsán, je-li v témže semestru zapsán anebo již dříve absolvován předmět BE9M38AML (vztah je symetrický)
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

The course provides overview of key findings from aircraft aerodynamics and flight mechanics. In the first part, students are familiar with models and equations for the flow of an incompressible fluid. In the second part there are derived equations describing force and rotating effects of flow on the surface of the airfoils and wings. The important relations for effects of compressibility are derived in the next part. These findings are applied on flow around the airfoils and wings at high subsonic, supersonic and hypersonic speeds in last part. In the subject there are discussed basic modes of flight mechanics.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Properties of gases, flow models, basic equations of fluid mechanics and thermodynamics.

2. Navier-Stokes equation. Potential flow, lift. Properties of vortex and vortex fields.

3. Dimensional analysis and similarity, empirical relation for lift. Laminar and turbulent flow. Boundary layer.

4. Airfoil, aerodynamic force and moment. Theory of thin profile, integral characteristics of the airfoil.

5. Influence of boundary layer on the integral characteristics of airfoils. Methods of singularities, panel methods.

6. Geometry of wing. Theory of wing, induced parameters. Monoplane equation and its solution. Influence of ground plan shape and twist of wing.

7. Devices for increasing of lift. The concept of the longitudinal and directional stability.

8. Effects of compressibility. Critical Mach number, transonic divergence, swept wing.

9. Propulsive system. Theory of propeller propulsion. The main rotor of the helicopter. Turbine jet engine.

10. Flight mechanics - gliding, horizontal, rising flight, steady horizontal turn, takeoff, landing. Standard atmosphere.

11. Supersonic flow, critical state. Shock and expansion wave. Supersonic flows around oblique plate.

12. Supersonic flow around the airfoil and wing. Integral characteristic, wave drag. Transonic flow.

13. Hypersonic flow, flight through the atmosphere. Rocket propulsion, single- and multi-stage rocket. Laval nozzle.

14. Re-entry capsule, ballistic descent, aerodynamic heating, stability of return module.

Osnova cvičení:

1. Flow in duct, calculation of losses. Individual student project.

2. Modelling of the flow, program Matlab/Simulink.

3. Numeric solution of flow fields, CFD program Fluent.

4. Integral characteristics of the profile.

5. Design of profile of desired properties.

6. Airfoil and panel methods.

7. Integral characteristics of of the wing.

8. Design of wing. Effect of flaps and wing torsion.

9. Wing and panel methods.

10. Design of tail surfaces, stability and maneuverability.

11. Design of propeller, method of elemental profile.

12. Flight Mechanics.

13. Izoentopic flow, critical conditions, Laval nozzle.

14. Ballistic descent.

Cíle studia:
Studijní materiály:

Anderson, J. D. Jr.: Fundamentals of Aerodynamics. McGraw-Hill, 2007. ISBN: 13978-0-07-295046-5

Hughton, E.,L., Carpenter P., W.: Aerodynamics for Engineering Students. Butterworth-Heinemann 2003. ISBN: 978-0-7506-5111-0

Phillips, W. F.: Mechanics of Flight. John Wiley & Sons, 2004. ISBN: 0-471-33458-8

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5074906.html