Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Chemie a fyzika polymerních materiálů pro strojírenství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W32O008 ZK 0P+10C
Garant předmětu:
Josef Steidl
Přednášející:
Josef Steidl
Cvičící:
Josef Steidl
Předmět zajišťuje:
ústav materiálového inženýrství
Anotace:

Základní témata:

Polymery, kopolymery, polymerní směsi, elastomery, kompozity s polymerní matricí, polymerní nanomateriály. Chemická a molekulární struktura, fyzikální vlastnosti. Vliv krystalinity a orientace na mechanické a fyzikální vlastnosti. Skelný přechod a tání. Polymerní sítě. Viskoelastické chování. Deformace, porušování, degradační procesy a stárnutí. Aditiva včetně nanočástic a jejich funkce. Elastomery a jejich vlastnosti. Vláknové kompozity a anizotropie jejich vlastností.

Požadavky:
Osnova přednášek:

Polymery, kopolymery, polymerní směsi, elastomery, kompozity s polymerní matricí, polymerní nanomateriály. Chemická a molekulární struktura, fyzikální vlastnosti. Vliv krystalinity a orientace na mechanické a fyzikální vlastnosti. Skelný přechod a tání. Polymerní sítě. Viskoelastické chování. Deformace, porušování, degradační procesy a stárnutí. Aditiva včetně nanočástic a jejich funkce. Elastomery a jejich vlastnosti. Vláknové kompozity a anizotropie jejich vlastností.

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

G. W. Ehrenstein: Polymeric Materials, Carl Hanser Verlag, Munich 2001, ISBN 3-446-21461.

G. W. Ehrenstein: Polymerní kompozitní materiály, Scientia, s.r.o. 2006. ISBN 978-80-86960-29-6.

J. H. Koo: Polymer Nanocomposites, McGraw-Hill 2006. ISBN 0-07-145821-2.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5061306.html