Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Technická harmonizace a průmyslová standardizace

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33O015 ZK 5P+0C
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Cíl a zaměření:

komplexní řešení požadavků na rozvoj průmyslové výroby z pohledu legislativních požadavků na management rizika, inovací a kvality.

Cíl studia: možnosti praktické aplikace základních požadavků nutných pro volný pohyb produktů v EU.

Základní témata:

?cykly inovací a jejich praktická aplikace z pohledu charakteru výroby,

?metody analýzy současného stavu techniky,

?základní předpoklady kooperačních vztahů ve výrobním procesu,

?SWOT analýza v průmyslové oblasti a její přínosy,

?Vymezení systémového a procesního monitoringu.

Požadavky:

Základní znalosti z oblasti realizace systémů a procesů strojírenské výroby a požadavky na produkty z hlediska rozměrových a geometrických specifikací a jejich ověřování.

Osnova přednášek:

Managementy a jejich kategorie.

Metrologie a kritéria přijatelnosti produktu.

Systémová a procesní analýza.

Inovační cykly produktu a procesu.

Osnova cvičení:

Na základě potřeby pro doplnění znalostí.

Cíle studia:

Přiblížit legislativu EU na praktických aplikacích „Prohlášení o shodě“, „Analýze rizika“ a systémech managementu.

Studijní materiály:

Základní:

Řízení rizik ve firmách a jiných organizacích Stejskal, Rais (2013)

SWOT analýza,

ČSN EN 60812:2007 Techniky analýzy bezporuchovosti systémů ? Postup analýzy způsobů a důsledků poruch (FMEA)

ČSN EN 45020:2007 Normalizace a souvisící činnosti - Všeobecný slovník

Doporučená:

ČSN EN ISO 9001:2009 Systémy managementu kvality ? Požadavky

ČSN EN 60706-2:2007 Udržovatelnost zařízení - Část 2: Požadavky na udržovatelnost a studie udržovatelnosti v etapě návrhu a vývoje

ČSN ISO 26000:2011 Pokyny pro oblast společenské odpovědnosti

Poznámka:
Další informace:
převážně stránky ISO.org, CEN.eu a UNMZ
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5027406.html