Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Numerické modelování slévárenského procesu

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
W33A008 ZK 5P+0C
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:

Cíl a zaměření:

Hlavní cíl předmětu je pochopení fungování simulačního software a práce s ním. Proces bude rozdělen na plnění slévárenské formy, tuhnutí odlitků, chladnutí odlitků a s tím spojené procesy (vznik staženin, krystalizace struktury, pnutí a deformace v odlitku, namáhání forem atd.). Specifikace počátečních a okrajových podmínek ? např. pro přestup tepla, definování vzduchové mezery, odtržení kovu od formy atd.

Základní témata:

Fyzikální model numerických simulací slévárenských procesů ? pro plnění formy, tuhnutí a chladnutí odlitků.

Matematický model numerických simulací slévárenských procesů vč. základného popisu matematických numerických metod

Okrajové a počáteční podmínky a jejich přiřazení v reálném procesu

Simulační software

Práce se simulacemi a jejich vyhodnocování

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

Základní literatura:

Hattel, J.: Fundamentals of Numerical Modelling of Casting Processes, Polyteknisk Forlag, Denmark 2005, ISBN 978-87-5020969-0

Stefanescu,D. M. : Science and Engineering of Casting Solidification, Springer 2009, ISBN 978-0-387?74609-8

Doporučená literatura:

ASM International: Phase Diagrams ? understanding the basic, ASM International 2012, ISBN 978-1-61503-835-0

Fredrickson, H.: Material Processing during Casting. WILEY 2006, ISBN 978-0-470-01514-8

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet5027206.html