Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Projektování termoplastových a potrubních systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2126040 Z 0 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky tekutin a termodynamiky
Anotace:

Předpokládají se základní znalosti z oborů technologie, mechaniky tekutin, pružnosti a pevnosti. Plast jako technický produkt. Uplatnění termoplastů v čerpací technice, jejich druhy, vlastnosti, přednosti, nevýhody a rizika použití. Metody spojování komponent potrubního systému z termoplastů. Základy hydraulického výpočtu potrubního systému z termoplastu (volba optimálního průměru potrubí, ztráty třením v přímých úsecích potrubí kruhového průřezu a ztráty místní, charakterisitka potrubí, provozní bod systému). Úvod do problematiky pevnostního výpočtu potrubí z termoplastu (problematika dimenzování potrubí, zatížení od hydraulických procesů, zatížení staticky neurčitými, mechanickými a náhodnými silami, creepový modul, srovnávací napětí, pevnostní kontrola a kontrola poměrných deformací, stanovení životnosti potrubí zatěžovaného při provozu změnami tlaků a změnami teplot dopravované kapaliny). Hydraulický ráz v potrubí z termoplastů. Součásti a metodika vypracování projektové dokumentace potrubních systémů. Projekce potrubních systémů v 3D software.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4959206.html