Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření a monitoring v městském povodí

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144XMMM Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Monitoring dešťových srážek v urbanizovaných povodích, průtokových charakteristik ve stokové síti a malých vodních tocích a monitoring ekologických charakteristik malých vodních toků. Nejistoty měření. Metrologie. Cvičení z kalibrace člunkových srážkoměrů, odběr vzorků pro hodnocení ekologického stavu vodního toku, určení nejistot měření, návrh monitoringu pro kalibraci srážko-odtokového modelu.

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Krejči V. a kol. Odvodnění urbanizovaných území - koncepční přístup, NOEL 2000, 2002

[2] Haloun R. Modelování odtoku z intravilánu, Vydavatelství ČVUT, Praha 1993

[3] Kemel a kol. Hydrologie a klimatologie, Vydavatelství ČVUT, Praha 1999

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 18. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4952706.html