Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Čistota vody

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144XCVO Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Přirozené složení povrchových vod. Druhy znečištění vod, jeho působení a vlastnosti. Zdroje znečištění. Vodní toky. Nádrže. Ochrana vod před znečištěním. Modelování kvality vody.

Požadavky:

Průběžné řešení příkladů na cvičeních, odevzdání vybraných příkladů.

Osnova přednášek:

1.Užívání vod a požadavky na jejich kvalitu. Přirozené složení povrchových vod - koloběhy základních prvků, procesy a přírodní faktory.

2.Znečištění vod I - druhy znečištění, jejich vlastnosti a působení (znečištění působící úbytek kyslíku, živiny, nerozpuštěné látky, toxické látky, plasty)

3.Znečištění vod II - druhy znečištění, jejich vlastnosti a působení (acidifikace vod, tepelné znečištění, patogenní mikroorganizmy, znečištění ovlivňující organoleptické vlastnosti)

4.Zdroje znečištění - bodové a nebodové zdroje, zdroje související se srážkových odtokem, havárie

5.Jezera a nádrže - ekosystém, stratifikace, eutrofizace, modelování, opatření na ochranu

6. Vodní toky - ekosystém, samočištění, opatření na ochranu

Osnova cvičení:

1. Látkové bilance. Transportní procesy

2. Transformační procesy

3. Ideální reaktory

4. Hydraulické chování systémů

5. Vodní toky: Transport a míchání .

6. Vodní toky: Samočištění.

Cíle studia:

Přednášky mají za cíl porozumět přírodním procesům a vlivům člověka na kvalitu povrchových vod a seznámit s principy ochrany vod. Cílem cvičení je osvojit si základy modelování kvality vody.

Studijní materiály:

! Pitter P. (2021). Hydrochemie. 5. vydání. ISBN: 978-80-7080-928-0

? Gujer, Willi (2008). Systems Analysis for Water Technology. ISBN 978-3-540-77278-1

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 2. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4952606.html