Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Dopravní hluk - modelování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137XDOH Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Předmět je koncipován na seznámení se s možnostmi predikce hlukové zátěže z kolejové dopravy pomocí predikčních softwarů.

Požadavky:

Nejsou požadovány

Osnova přednášek:

1. Podklady pro tvorbu hlukové studie

2. Predikční software - podklady pro tvorbu AS.

3. Tvorba výpočetního modelu v predikčním softwaru

4. Výpočtové metodiky v predikčním softwaru

5. Postprocessing - práce s naměřenými daty.

6.Kalibrace modelu, porovnání s naměřenými daty.

Osnova cvičení:

Cvičení doplňují a prohlubují znalosti z přednášek. Cvičení se prakticky prolínají s názornými přednáškami předmětu.

V rámci předmětu bude realizováno akustické měření v terénu - zvukoměr.

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojit si a zvládnout na běžné uživatelské úrovni práci s vybranými predikčními softwary pro stanovení hlukové zátěže. Dovednosti budou aplikovány pro výpočet jednoduché hlukové situace.

V rámci předmětu bude realizováno akustické měření v terénu - zvukoměr.

Studijní materiály:

Věstník MZČR - částka 11 - Metodický návod pro měření a hodnocení hluku v mimopracovním prostředí, 2017

Metodický pokyn pro hodnocení a řízení hluku ze železniční dopravy, č.j. 50023/2017-SŽDC-GŘ-O15, SŽDC, 2018

Enda Murphy, Eoin A. King: Environmental Noise Pollution - Noise mapping, Public Health and Policy, 2nd Edition, ISBN 978-0-12-820100-8, https://doi.org/10.1016/C2019-0-01226-5, 2022

The Environmental noise directive (END) 2002/49/EC

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 9. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4950806.html