Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Procesní mod. a datové formáty pro BIM

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
128XPMB Z 1 1P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

Základní pojmy - informační modelování staveb, BIM Execution Plan (BEP), Information Delivery Manual (IDM)

Procesní modelování pomocí Business Process Model and Notation (BPMN) a Unified Modeling Language (UML), pokročilé procesní modelování - modely spolupráce procesů a choreografie

BIM execution plan - cíle a užití informačního modelu stavby. Využití BPMN pro BIM overview map a BIM uses map, procesní modelování pro Information Delivery Manual, Datové formáty pro BIM - IFC, IFCXML, COBie. Relační databáze, datové analýzy.

Požadavky:

Návaznost není požadována

Osnova přednášek:

1.Vysvětlení základních pojmů (data, informace, znalosti, informační systém), základy procesního modelování pomocí Business Process Model and Notation (BPMN)

2. Pokročilé procesní modelování using Business Process Model and Notation (BPMN)

3. Principy tvorby BIM Execution Plan - stanovení cílů a užití informačního modelu stavby (BIM goals, BIM uses) popis BIM Overview Map and BIM Uses pomocí procesních modelů.

4.Principy a cíle tvorby Information Delivery Manual (IDM) a modelování jeho procesů, principy modelování databázové struktury.

5. Datové modely databází a normalizace databáze

6. Datové formáty pro BIM

Osnova cvičení:

Procesní modelování, datové modelování

Cíle studia:

Cílem předmětu je získání znalostí oricesního modelování a datových formátů zelména pro účely informačního modelování staveb. To zahrnuje získání schopností analýzy a popisu procesů pomocí standardu Business Process Model and Notation (BPMN), pochopení principu tvorby BIM Execution plan (BEP) (zejména cílů a užití informačního modelu stavby) a schopnosti vytvořit procesní modely BIM Overview Map and BIM Use Maps pro BIM Execution Plan (BEP). Předmět se také zaměří na popis procesů v rámci Information Delivery Manual (IDM). Dalším cílem studia je pochopení a získání schopnosti modelovt strukturu datbází a porozumět datovým formátlm pro ukládání dat BIM modelů (IFC, COBie).

Studijní materiály:

ARLOW, Jim a Ila NEUSTADT. UML 2 a unifikovaný proces vývoje aplikací: objektově orientovaná analýza a návrh prakticky. Vyd. 1. Překlad Bogdan Kiszka. Brno: Computer Press, 2007, 567 s. ISBN 978-80-251-1503-9.

AMBLER, S.: The elements of UML 2.0 style, 2005

Business Process Model and Notation (BPMN). Documents Associated with Business Process Model and Notation (BPMN) Version 2.0, 2011

Building Information Modeling Execution Planning Guide. BIM Execution Planning, 2010

Information Delivery Manual Guide to Components and Development Methods, 2010

MySQL Reference Manuals

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 30. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4949906.html