Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Diplomový seminář

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126DISP Z 4 3C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Eduard Hromada, Jiří Karásek, Daniel Macek, Radan Tomek
Cvičící:
Robert Bouška, Lucie Brožová, Dana Čápová, Martin Čásenský, Petr Dlask, Jana Frková, Eduard Hromada, Božena Kadeřábková, Petr Kalčev, Jiří Karásek, Daniel Macek, Petr Matějka, Dana Měšťanová, Vladimíra Nováková, Zita Prostějovská, Renáta Schneiderová Heralová, Iveta Střelcová, Václav Tatýrek, Jaroslava Tománková, Aleš Tomek, Radan Tomek, Stanislav Vitásek, Michal Vondruška, Josef Žák
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Každý student kontaktuje na začátku semestru vedoucího práce z Katedry ekonomiky a řízení ve stavebnictví (seznam rámcových témat je zveřejněn v informačním systému KOS). Ve spolupráci s vedoucím práce je konkretizováno téma práce z oblasti stavebnictví a ekonomiky. V projektu jsou řešeny problémy zejména ze stavební praxe. Projekt je přípravou pro vlastní diplomovou práci. Výstupem projektu je zadání tématu diplomové práce, zpracování osnovy práce, vyhledání a studium literatury, rešerše a podrobné seznámení se s řešenou problematikou.

Student si nastuduje metodické pokyny ČVUT v Praze, jak psát vysokoškolské závěrečné práce - viz http://knihovna.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci.

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Studijní předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

Osnova studijního předmětu vychází z charakteru závěrečné práce.

Cíle studia:

Schopnost aplikace vědomostí z průběhu studia.

Studijní materiály:

dle zadání

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 16. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4937206.html