Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Městské inženýrství a balneo

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YMIB ZK 5 4P česky
Garant předmětu:
Bohumil Šťastný
Přednášející:
Filip Horký, Bohumil Šťastný
Cvičící:
Filip Horký, Bohumil Šťastný
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na zásady aplikované při řešení prvků městského inženýrství í jako jsou vodovod, kanalizace, plyn, městský mobiliář, apod. a na komunální a léčebné lázeňství.

Požadavky:

Absolvování předmětu VO2

Osnova přednášek:

Úvod do městského inženýrství.

Postupy a priority koordinace řešení systémů technické obsluhy urbanizovaného území a jejich praktická aplikace.

Řečení obvykle konfliktních vztahů mezi prvky technického vybavení území a jejich podstatných okolím (zejména ve veřejném prostoru měst a obcí).

Bezvýkopové technologie.

Objekty drobné architektury typu fontány, okrasné bazény a vodní plochy v městském prostředí.

Městský mobiliář.

Zásady navrhování a výstavby koupališť-urbanistický ukazatel.

Materiál pro výstavbu bazénů.

Voda v plaveckých bazénech a lázních a péče o ni.

Technologie úpravy vody.

Čerpací stanice a potrubní materiál.

Filtrace a chemické hospodářství.

Legislativa.

Osnova cvičení:

Seminární část je zaměřena k aktivní odborné diskusi k zadaným tématům na základě vstupních referátů studentů.

Cíle studia:

Cílem studia je seznámení studentů se základy městského inženýrství a návrhem bazénových a lázeńských provozů.

Studijní materiály:

Povinná literatura:

[1] Slavíčková, K. - Slavíček, M.: Vodní hospodářství obcí 1 - úprava a čištění vody Praha: ČVUT, 2013

[2] Michal Vlášek: Bazény, 2012, ISBN: 978-80-247-3888-8, vydal Grada.

[3] Václav Beran: Městské inženýrství, 2011, ISBN 978-80-87438-09-1, vydal: ČKAIT.

[4] Jozef Kriš: Úprava vody, 2018. Vydal: Západoslovenské tlačiarně, Slalica.

Doporučená literatura:

[5] Kučerová Z. a kol.: Principy a pravidla územního plánování, Vydavatel : Ústav územního rozvoje, Brno 2016.

[6] ČSN EN ISO 14414:Energetické hodnocení systému čerpadla, 2015

[7] ČSN 755301: Vodárenské a čerpací stanice, 2014.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost TH:B-779

08:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B779
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4932806.html