Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Čistírny odpadních vod

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
144YCOV Z,ZK 5 3P+1C česky
Garant předmětu:
Jaroslav Pollert
Přednášející:
Jaroslav Pollert
Cvičící:
Jaroslav Pollert
Předmět zajišťuje:
katedra vodního hospodářství obcí
Anotace:

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění

Požadavky:

nejsou

Osnova přednášek:

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

Osnova cvičení:

Kapacita ČOV

Česle, sedimentační nádrže

Biologická část ČOV

Biologická část ČOV (2)

Kalové hospodářství

Návrh kořenové ČOV

Hydraulické cesty I

Hydraulické cesty II

Membranové čištění

Cíle studia:

Seznámit se s technologií, návrhem a provozem různých typů čistíren odpadních vod pro různě velké zdroje znečištění.

Studijní materiály:

Čištění odpadních vod, 2011, Michal Dohányos a kolektiv, Nakladatel: VŠCHT Praha, ISBN: 978-80-7080-316-5

Čistírny odpadních vod pro rodinné domy,

Sojka Jan, 2013, ISBN: 978-80-247-4504-6

Water and Wastewater Treatment - Joanne E. Drinan, Frank Spellman, 2013, ISBN 9781439854006

Arne Vesilind P.: Wastewater treatment plant design, 2003, Cornwall

Poznámka:
Další informace:
http://kzei.fsv.cvut.cz/cs/vyuka/predmety/magisterske/cov
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4932406.html