Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Železniční stavby 3D

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
137Z03D Z,ZK 4 2P+1C česky
Garant předmětu:
Vít Lojda
Přednášející:
Leoš Horníček, Vít Lojda
Cvičící:
Vít Lojda
Předmět zajišťuje:
katedra železničních staveb
Anotace:

Předmět je zaměřen na podrobné seznámení se stavbou a údržbou železničních tratí. Studenti jsou seznámeni s pracovními postupy a mechanizačními prostředky, které jsou užívány pro stavbu železničního spodku a svršku a pro zřízení a údržbu geometrické polohy koleje.

Požadavky:

Zkouška z předmětu Z01 a Z02D nebo Z02K

Osnova přednášek:

-Základní legislativa a státní správa v oblasti výstavby a údržby železniční infrastruktury (Zákon o dráhách, DI, DÚ,SŽ)

-Údržba koleje, cíle, co a jak často opravovat

-Opravné práce (S3/1 Práce na železničním svršku, členění prací, plán výluk)

-Kamenivo kolejového lože

-Stavba železničního svršku (montáž a pokládka kolejových polí a výhybek, montáž kolejového roštu v ose)

-Doprava kameniva

-Úprava geometrických parametrů koleje

-Svařování kolejnic

-Kontinuální stroje pro obnovu železničního svršku

-Sanační komplexy pro obnovu železničního spodku

-Stavba a údržba tratí za provozu (dohledací činnost, diagnostika tratí, závady, reprofilace kolejnic a výhybek)

-Dvoucestná vozidla, bagry a adaptéry

-Speciální drážní vozidla (kolejové jeřáby, sněhové pluhy a frézy)

-Exkurze na stavbu železniční dráhy

Osnova cvičení:

-Úvod do cvičení, představení projektu (Výkaz výměr. Výpočet parametrů směrových oblouků. Schéma směrových poměrů rekonstruovaného úseku včetně zakreslení staveb železničního spodku).

-Technologický postup při obnově koleje (cyklicky, kontinuálně).

-Detailní postup práce jednotlivých strojů. Sestavení technologického postupu. Úvod do celkového a denního HMG obnovy koleje. Kontrola rozpracovanosti projektu.

-Detaily HMG obnovy koleje. Technická zpráva. Kontrola rozpracovanosti projektu (Dílčí termín dle zadání cvičení). Časový plán nasazení mechanizace.

Cíle studia:

Osvojení konvenčních a moderních stavebních postupů při stavbě a údržbě trati po stránce technologie, předpisů a dokumentace.

Studijní materiály:

! BADO P., JELÍNEK V.: Speciální drážní vozidla, agentura ALHA, 2014, ISBN 978-80-260-5856-4

! Technologie prací na železničním svršku, kolektiv autorů, kniha, ČKAIT, 2019, ISBN 978-80-88265-17-7

! ČSN 73 6360–Konstrukční a geometrické uspořádání koleje železničních drah a její prostorová poloha – Část 2: Stavba a přejímka, provoz a údržba

? IŽVOLT L., ŠESTÁKOVÁ J., ŠMALO M.: Železničné stavitelstvo 2, EDIS, Žilina, 2015, ISBN 978-80-5541-169-9

Poznámka:
Další informace:
Není.
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost TH:B-687

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
B687
místnost TH:B-687

16:00–17:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B687
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 20. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4929706.html