Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Betonové konstrukce 3C

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
133B03C Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Vítek, Lukáš Vráblík
Přednášející:
Jan Vítek, Lukáš Vráblík
Cvičící:
Jan Kubát, Jan Vesecký, Jan Vítek, Lukáš Vráblík
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Rozšíření znalostí v oblasti navrhování betonových předpjatých konstrukcí. Seznámení s problematikou speciálních hybridních a tenkostěnných konstrukcí. Moderní materiály a konstrukční řešení pro budoucnost.

Požadavky:

Znalosti z předchozích předmětů v oblasti betonových konstrukcí a obecné teorie stavebních konstrukcí (stavební mechanika, pružnost a pevnost).

Osnova přednášek:

Celkem 13 přednášek:

1. Základní idea předpjatého betonu, rozdělení napětí v mezním stavu použitelnosti (MSP), přechod do mezního stavu únosnosti (MSÚ), dráha předpínací výztuže a její vliv na namáhání nosníku, materiály, posouzení MSP;

2. Posouzení MSÚ - princip, částečné předpětí;

3. Nesoudržná předpínací výztuž, staticky neurčité konstrukce, momentový doplněk, výpočet, základní vztahy;

4. Objemové změny a jejich vliv na působení konstrukcí, staticky určité a neurčité konstrukce, změna statického systému, dopad na deformace a redistribuci vnitřních sil;

5. Metody výpočtu redistribuce namáhání vlivem objemových změn, silová metoda, relaxační metoda, numerické metody;

6. Konstrukce z předpjatého betonu mimo mostů, prefabrikované prvky, předpjaté stropy, nádrže, ostatní inženýrské konstrukce;

7. Speciální případy vedení předpětí, účinky předpětí na půdorysně zakřivené konstrukce;

8. Lanové a hybridní konstrukce, konstrukce podporované předpínacími kabely

9. Štíhlé betonové konstrukce - specifika působení štíhlých a velmi štíhlých betonových konstrukcí, principy výpočtu, vliv předpětí, vzpěrná délka, normové postupy, obecné numerické metody;

10. Skořepinové konstrukce - základní charakteristika, matematické definování střednicové plochy, příklady použití, metody výstavby, statická analýza

11. Smyk a kroucení - interakce ohybového momentu a posouvající síly, hlavní napětí, účinky svislého a příčného předpětí, základní teorie kroucení, mezní plastická únosnost průřezu;

12. Základní principy navrhování stavebních konstrukcí z UHPC; základní principy dříve platných normových postupů a modelů

13. Shrnutí a opakování probírané látky;

Osnova cvičení:

V rámci cvičení je zpracováván návrh předpjaté staticky neurčité konstrukce. V jednotlivých týdnech výuky jsou probírány postupně jednotlivé části návrhu a výpočtu. Harmonogram cvičení odpovídá časovému postupu řešení úlohy.

Cíle studia:

Cílem předmětu je navázat na dosavadní znalosti v oblasti betonových konstrukcí získaných během bakalářského studia. Rozvoj v oblasti navrhování předpjatých konstrukcí. Teorie navrhování štíhlých a velmi štíhlých betonových konstrukcí.

Studijní materiály:

Předpjaté betonové konstrukce, Jaroslav Navrátil, ISBN 80-214-2649-7;

Prestressed Concrete, A Fundamental Approach, Edward G. Nawy, ISBN 0-13-149759-6;

Stability of Structures, Elastic, Inelastic, Fracture and Damage Theories, Zdenek P. Bazant, Luigi Cedolin, ISBN 0-486-42568-1;

Předané podklady z přednášek a další pomůcky;

Poznámka:
Další informace:
http://people.fsv.cvut.cz/~vrablluk/
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost TH:C-215

10:00–11:50
(přednášková par. 1)
Thákurova 7 (budova FSv)
C215
St
Čt
místnost TH:B-785

08:00–09:50
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Thákurova 7 (budova FSv)
B785
místnost TH:B-786

10:00–11:50
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Thákurova 7 (budova FSv)
B786

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4921606.html