Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Ekonomika elektroenergetiky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BD1M16EKE KZ 4 14KP+6KS česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s ekonomickými aspekty fungování elektroenergetiky. Probírají se otázky hospodaření energetických firem a náklady, vznikající v procesu výroby, přenosu a distribuce elektřiny. Student je seznámen s principy tržních mechanismů, se strukturou a tvorbou regulovaných i neregulovaných cen pro zákazníky. Součástí výuky jsou ekonomické souvislosti obnovitelných zdrojů.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Elektroenergetika ČR, subjekty, energetická legislativa a trh s elektřinou

2.Výnosy, náklady a jejich členění, zisk a jeho rozdělení, anuita

3.Výkazy firmy - výsledovka, výkaz peněžních toků, finanční ukazatelé

4.Kritéria ekonomického hodnocení energetických investic

5.Náklady výroby elektřiny, externality

6.Náklady přenosu elektřiny, podpůrné a systémové služby

7.Náklady distribuce elektřiny, ceny a tarify v elektroenergetice, porovnání ČR a EU

8.Regulace cen v energetice ČR, ceny elektřiny, tepla a plynu a další regulované položky a podpory

9.Úspory energie, decentralizace, energetické služby

10.Ekologie a energetika - politika ochrany klimatu, obnovitelné zdroje - potenciály a ekonomické parametry

11.Energetická koncepce ČR, cíle a dokumenty, legislativa EU

12.Teplárenství v ČR

13.Plynárenství

14.Rezerva

Osnova cvičení:

1. Formy podnikání v energetice, organizační uspořádání energetiky ČR.

2. Zdroje a dopravní systémy v energetice.

3. Struktura nákladů v energetice.

4. Zadání semestrálního projektu, výběr týmů. Zisk a cash flow, formy a zdroje financování energetických podniků.

5. Výpočtové metody ekonomického hodnocení energetických investic.

6. Příklady hodnocení ekonomické efektivnosti.

7. Marginální náklady různých typů výroben elektřiny.

8. Konzultace semestrální práce.

9. Náklady na energii v domácnosti, ekonomika úspor energie. Konzultace semestrální práce.

10. Ekonomika obnovitelných zdrojů elektřiny, výpočet minimální ceny, dotace a podpory. Konzultace semestrální práce.

11. Test.

12. Odevzdání a prezentace semestrální práce

13. Klasifikovaný zápočet.

14. Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

Tůma J. a kol: Obchod s elektřinou, CONTE, Praha, 2010, ISBN 978-80-254-6695-7

Šolc P., Němeček B., Kanta J. a kol.: Trh s elektřinou, AEM, 2011

Projected Costs of Generating Electricity, IEA, 2010, ISBN 978-92-64-08430-8, dostupné na www.iea.org/publications/freepublications

Beggs, C., Energy: Management, Supply and Conservation, Taylor & Francis, 2012

Doležal J., Šťastný J., Špetlík J., Bouček S., Brettschneider Z.: Jaderné a klasické elektrárny. Praha, ČVUT, 2011, ISBN 9788001049365

Poznámka:

Rozsah výuky v kombinované formě studia: 14p+6s. Předmět je vypisován v zimním i v letním semestru.

Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4914606.html