Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Management stavební firmy 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
126MF1 Z,ZK 6 3P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky a řízení ve stavebnictví
Anotace:

Předmět poskytuje celkový přehled o problematice podniku a podnikání ve stavebnictví. Student je seznámen a aktivně pracuje s pojmy strategie, strategické analýzy, management - strategický, střední, operativní, plánování ve všech úrovních a implementace plánů, organizace, organizační struktury, úrovně řízení v podniku, kontrola, řízení lidských zdrojů, marketing, procesní a projektové řízení, řízení rizik v podniku.

Požadavky:

Odevzdání prací v předepsaném termínu a předepsaném rozsahu (viz Moodle).

Povinná účast ve výuce, maximálně 3 omluvené absence.

Průběžné korigování prací a kontrola v průběhu výuky.

Osnova přednášek:

1) Základy teorie řízení, oblasti managementu, manažer, manažerské dovednosti na různých úrovních managementu

2) Právní formy společností + základní účetní výkazy

3) Organizování, organizační struktura a organizační design, komunikace

4) Tržní okolí, Situační analýzy tržního prostředí

5) Plánování a rozhodování na jednotlivých úrovních managementu

6) HRM, Staffing (lidské zdroje), delegování, motivace, odměňování

7) Systémy řízení komunikace a informační systémy ve stavebních společnostech

8) Management změny a projektový management a řízení projektů

9) Procesní management - Lean, Six Sigma

10) Controlling

11) Rizikový a krizový management

12) Základy marketingu

Osnova cvičení:

Založení stavební firmy - viz Moodle

Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou řízení podniku s důrazem na specifika stavebnictví.

Studijní materiály:

Moodle e-learning

TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., JELÍNKOVÁ, E. Podniková ekonomika - klíčové oblasti. 1. vyd.Praha : Grada, 2018. ISBN 978-80-271-0689-9.

SYNEK M. et al. Manažerská ekonomika. 5 vyd. Praha : Grada. 2011. ISBN 978-80-247-3494-1.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 14. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4907806.html