Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Aerodynamický návrh letounu

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221144 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Vztlakové charakteristiky letounu. Příspěvek křídla, trupu, vodorovných ocasních ploch a vztlakové mechanizace k celkovému vztlaku. Vliv blízkosti země na vztlak. Výpočty vztlaku v rámci teorie nosné plochy. Odporové charakteristiky letounu, jednotlivé složky odporu, příspěvky jednotlivých částí letounu. Polára letounu a její náhradní tvary. Momentové charakteristiky letounu (statická stabilita), poloha neutrálního bodu. Vliv stlačitelnosti na vztlakové, odporové a momentové charakteristiky. Charakteristiky dynamické stability při podélném a stranovém pohybu, aerodynamické derivace. Řiditelnost letounu, síly v řízení z hlediska ovladatelnosti a obratnosti. Návrh ocasních ploch.

Požadavky:

Aerodynamika a mechanika letu, Mechanika letu I.

Osnova přednášek:

1. Vztlakové charakteristiky letounu

2. Příspěvek křídla, trupu, vodorovných ocasních ploch a vztlakové mechanizace k celkovému vztlaku

3. Vliv blízkosti země na vztlak

4. Výpočty vztlaku v rámci teorie nosné plochy

5. Odporové charakteristiky letounu, jednotlivé složky odporu, příspěvky jednotlivých částí letounu

6. Polára letounu a její náhradní tvary

7. Momentové charakteristiky letounu (statická stabilita), poloha neutrálního bodu

8. Momentové charakteristiky letounu (statická stabilita), poloha neutrálního bodu

9. Vliv stlačitelnosti na vztlakové, odporové a momentové charakteristiky

10. Charakteristiky dynamické stability při podélném a stranovém pohybu, aerodynamické derivace

11. Charakteristiky dynamické stability při podélném a stranovém pohybu, aerodynamické derivace

12. Řiditelnost letounu, síly v řízení z hlediska ovladatelnosti a obratnosti

13. Návrh ocasních ploch

Osnova cvičení:

1. Vztlakové charakteristiky

2. Příspěvek křídla, trupu, vodorovných ocasních ploch a vztlakové mechanizace

3. Vliv blízkosti země

4. Odporové charakteristiky letounu

5. Polára letounu

6. Momentové charakteristiky letounu

Cíle studia:

Seznámení s aerodynamickými postupy při návrhu letounu.

Studijní materiály:

- Hoření B.: Aerodynamika letounu (Aerodynamika a hydromechanika), VAAZ

- Brož V., Aerodynamika nízkých rychlostí, skripta FS ČVUT v Praze

- Sekanina, F.: Aerodynamický výpočet letadla, Českomoravské akciové tiskařské a vydavatelské podniky v Praze

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4891606.html