Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Měření a diagnostika výrobních strojů II.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2351113 Z,ZK 4 2P+2L
Garant předmětu:
Miroslav Janota
Přednášející:
David Burian, Miroslav Janota
Cvičící:
David Burian, Miroslav Janota
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Předmět seznamuje studenty s technickými prostředky, metodami a praktickými zkušenostmi v diagnostice obráběcích strojů. Jedná se zejména o základy vibrační diagnostiky. Důraz je kladen na měření dle standardů ISO a ČSN a praktické provádění zkoušek. Dále seznamuje studenty s měřením dynamických vlastností obráběcích strojů a vyhodnocování jejich provozního kmitání.

• Základy měření vibrací a vibrodiagnostiky

• Senzory a přístroje pro měření vibrací

• Zpracování signálu (FFT a filtrace)

• Měření dynamických vlastností obráběcích strojů

• Tabulka závad (ložiska, nevývaha, nesouosost, uvolnění, rezonance, elektromotory, řemeny, ozubení)

• Přesnost chodu vřetena za rotace

• Stabilita obrábění

• Vyvažování

• Monitorovací systémy

Požadavky:

Absolvování předmětů:

Mechanika I - ME1 - 2311101

Mechanika II - ME2 - 2311102

Mechanika III - ME3 - 2311108

Automatické řízení - AŘ - 2371047

Osnova přednášek:

Úvod do měření, nejistoty měření

Základy měření vibrací

Senzory a přístroje pro měření vibrací

Zpracování signálu I

Zpracování signálu II

Dynamika I

Dynamika II

Dynamika III

Tabulka závad I (ložiska)

Tabulka závad II (nevývaha, nesouosot, uvolnění, rezonance)

Tabulka závad III (elektromotory, řemeny, ozubení)

Stabilita obrábění

Vyvažování

Monitorovací systémy

Osnova cvičení:

Měření vibrací strojů celkové hodnoty RMS

Kalbrace akcelerometru

Měření vibračních spekter, nastavení FFT

Měření spekter, filtrace signálů

Rozkmitávání nosníku (=základy měření FRF)

Modální analýza

Provozní tvary kmitů

Rozběhy, doběhy

Diagnostika vřeten, ložisek

Tabulka závad I (nevývaha, nesouosot, uvolnění, rezonance)

Tabulka závad II (elektromotory, řemeny, ozubení)

Vyvažování brusek

Stabilita obrábění

Cíle studia:

Cílem studia je seznámit studenty se základy měření kmitání obecne (zpracování signálů a základy použitní měřicí aparatury) a následně prohloubit znalosti vibrodiagnostiky obráběcích strojů, měření a vyhodnocování kmitání za provozu (zejména při obrábění) a měření dynamických vlastností obráběcích strojů.

Studijní materiály:

• VORLÍČEK, Zdeněk. Spolehlivost a diagnostika výrobních strojů. 2., přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1991. ISBN 80-01-00510-0.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost HO:A-152a
Burian D.
Janota M.

14:15–15:45
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Učebna projektů (15 PC)
místnost HO:A-131a
Burian D.
Janota M.

17:45–19:15
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř měření a diagnostiky
místnost HO:A-131a
Janota M.
Burian D.

16:00–17:30
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř měření a diagnostiky
Út
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 13. 6. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4873406.html