Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Měření a diagnostika výrobních strojů I.

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah
2352053 KZ 3 1P+3L
Garant předmětu:
Martin Mareš
Přednášející:
Otakar Horejš, Martin Mareš
Cvičící:
David Burian, Daniel Divíšek, Otakar Horejš, Martin Mareš, Michal Straka
Předmět zajišťuje:
ústav výrobních strojů a zařízení
Anotace:

Hlavním záměrem předmětu je seznámit studenty s metodikou měření v oboru, metodikou sběru vědeckých informací, jejich využití a strukturou technické publikace (protokol, zpráva z měření). Studenti v praktické části získají potřebné znalosti základních typů a principů měření statických a dynamických vlastností výrobních strojů a zařízení v rámci technické diagnostiky (statická tuhost, přesnost, účinky tepelných vlivů, vyjádření nejistot měření atd.). Seznámí se s přípravou měřicích obvodů za pomoci moderních SW a HW prostředků (labview, matlab, NI diagnostické jednotky, přesná senzorika atd.) a zpracováním naměřených dat. Dále jim budou představeny možnosti praktického využití dosažených výsledků.

Požadavky:

Znalosti z předmětů základního studia na FS, tj. znalosti mechaniky statiky, dynamiky, termomechaniky, pružnosti pevnosti a fyziky.

Osnova přednášek:

Senzory a přístroje základy

Měření statické tuhosti obráběcích strojů

Přesnost obráběcích strojů 1 (geometrická přesnost)

Přesnost obráběcích strojů 2 (přesnost polohování)

Kruhová interpolace

Tepelné chování obráběcích strojů 1 (měření teplot a deformací)

Tepelné chování obráběcích strojů 2 (kompenzace teplených vlivů)

Osnova cvičení:

Senzory a přístroje základy (nejistoty měření, ukázka vybavení)

Měření statické tuhosti

Zkoušky geometrie stroje (Schlesinger, soustruh)

Zkoušky geometrie stroje (Schlesinger, frézka)

Přesnost polohování v lineárních osách a diagonálách

Přesnost rotačních os

Kruhová interpolace pomocí Ball Bar

Příprava experimentů a zpracování dat (labview, matlab)

Měření teplot a deformací stroje za provozu (kalibrace)

Kompenzace tepelných deformací (verifikace)

Vliv změny vstupních parametrů (korekce modelu)

Příklady praktických aplikací a osvědčené postupy

Inspekce obrobků a inprocesní měření (sondy, CMM)

Cíle studia:

Cílem je seznámit studenty s metodami technické diagnostiky výrobních strojů tak, aby měli teoretické, ale hlavně praktické zanalosti i zkušenosti s jednotlivými metodami.

Studijní materiály:

- Norma ČSN ISO 230

- S. Miláček „Měření a vyhodnocování mechanických veličin“, Vydavatelství ČVUT 2001, ISBN 80-01-02417-2

- Z. Vorlíček, „Spolehlivost a diagnostika výrobních strojů“, 2., přeprac. vyd. Praha: České vysoké učení technické, 1991. ISBN 80-01-00510-0.

- S. Ďaďo, M. Kreidl „Senzory a měřící obvody“, Vydavatelství ČVUT 1999, ISBN 80-01-02057-6

- R. Ramesh, M.A. Mannan, A.N. Poo, „Error compensation in machine tools - a review: Part I: geometric, cutting-force induced and fixture-dependent errors“, International Journal of Machine Tools and Manufacture, Volume 40, Issue 9, p. 1235-1256, 2000.

- J. Mayr, J. Jedrzejewski, E. Uhlmann, M. Alkan Donmez, W. Knapp, F. Härtig, K. Wendt, T. Moriwaki, P. Shore, R. Schmitt, C. Brecher, T. Würz and K. Wegener, „Thermal issues in machine tools“, CIRP Ann.Manuf.Technol., vol. 61, no. 2, p. 771-791, 2012.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost HO:A-131a
Horejš O.
Straka M.

14:15–16:45
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř měření a diagnostiky
místnost HO:A-131a
Divíšek D.
Mareš M.

16:45–19:15
(přednášková par. 1)
Horská ulice
Laboratoř měření a diagnostiky
Čt
místnost HO:A-136
Horejš O.
Mareš M.

13:15–15:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Horská 3 (stará budova)
Posluchárna 136

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 21. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4873306.html