Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Computational Game Theory

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE4M36MAS Z,ZK 6 2P+2C anglicky
Předmět nesmí být zapsán současně s:
Výpočetní teorie her (B4M36MAS)
Předmět je náhradou za:
Výpočetní teorie her (B4M36MAS)
Přednášející:
Branislav Bošanský, Michal Pěchouček (gar.), Michal Jakob, Tomáš Kroupa
Cvičící:
Branislav Bošanský, Michal Pěchouček (gar.), Michal Jakob, Tomáš Kroupa, Ondřej Kubíček, Tomáš Votroubek
Předmět zajišťuje:
katedra počítačů
Anotace:

Kurz pokrývá úvod do konceptů, modelů a algoritmů pro autonomní agenty a multiagentní systémy. První část předmětu uvádí modely a řídící algoritmy pro jednotlivé autononí agenty. Druhá část předmětu je věnována multiagentním konceptům jak v kooperativním tak kompetitivním prostrředí. Po úspěšném absolvování předmětu budou absolventi schopni aplikovat teoretické koncepty a algoritmy na praktické úlohy multiagentního charakteru.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Úvod do multiagentních systémů

2.Reaktivní agenti

3.Architektury BDI (Belief-Desire-Intention)

4.Úvod do teorie her

5.Řešení her v normální formě

6.Reprezentace her v rozšířené formě

7.Řešení her v rozšířené formě

8.Kooperativní teorie her a formování koalic

9.Kombinatorické aukce a distribuovaná alokace zdrojů

10.Mechasim Design

11.Koncept social choice a hlasovací protokoly

12.Modely distribuovaného uvažování (DCSP)

13.Modely distribuovaného uvažování (DCOP)

14. Opakování, Rezerva

Osnova cvičení:

1. Architektury agentů

2. Belief-Desire-Intention, Jason

3. Jason

4. Hry v normální formě

5. Řešení her v normální formě

6. Reprezentace her v rozšířené formě

7. Řešení her v rozšířené formě

8. Kooperativní teorie her a formování koalic

9.Kombinatorické aukce a distribuovaná alokace zdrojů

10.Mechasim Design

11.Koncept social choice a hlasovací protokoly

12.Modely distribuovaného uvažování (DCSP)

13.Modely distribuovaného uvažování (DCOP)

14. Opakování, Rezerva

Cíle studia:
Studijní materiály:

Michael J. Wooldridge. 2001. Introduction to Multiagent Systems. John Wiley & Sons, Inc., New York, NY, USA.

Yoav Shoham and Kevin Leyton-Brown. 2008. Multiagent Systems: Algorithmic, Game-Theoretic, and Logical Foundations. Cambridge University Press, New York, NY, USA.

Poznámka:
Další informace:
https://cw.fel.cvut.cz/wiki/courses/BE4M36MAS
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KN:E-301

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Karlovo nám.
Šrámkova posluchárna K9
místnost KN:E-307
Kubíček O.
Votroubek T.

11:00–12:30
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Karlovo nám.
HW-lab K307
místnost KN:E-307
Kubíček O.
Votroubek T.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Karlovo nám.
HW-lab K307
místnost KN:E-307

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Karlovo nám.
HW-lab K307
místnost

18:00–19:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

St
Čt

Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4870006.html