Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Kování a tepelné zpracování

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2336016 Z 3 1P+2C česky
Přednášející:
František Tatíček, Břetislav Machka
Cvičící:
František Tatíček, Břetislav Machka
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Bezpečnost práce, strojírenské materiály a jejich značení (oceli, litiny, neželezné kovy), mechanické a technologické vlastnosti.

2.Teploty ohřevu, alotropické modifikace čistého železa, austenitizace, austenitizační diagramy.

3.Binární diagram železo ? uhlík. strukturní fáze oceli, krystalizace ocelí (podeutektoidní, eutektoidní, nadeutektoidní).

4.Kalení, popouštění. Vliv legujících prvků na prokalitelnost. Jomminiho čelní zkouška prokalitelnosti.

5.Diagram IRA, ARA, cementování, nitridování.

6.Druhy žíhání, diagram Fe-Fe3C, oblasti tepelného zpracování.

7.Zkoušky tvařitelnosti, závěrečný test.

Osnova cvičení:

1.Seznámení s pracovištěm, základní kovářské techniky volného kování (prodlužování, pěchování, osazování, probíjení).

2.Ruční kování (volné).

3.Strojní kování (volné - zápustkové).

4.Zdokonalování zručnosti volného kování.

5.Dle dovedností každého studenta volba a příprava materiálu na zhotovení vlastního výrobku.

6.Seznámení se s problematikou kovářského svařování.

7.Způsoby kontroly hotových výkovků.

8.Práce na vlastním výrobku.

9.Práce na vlastním výrobku.

10.Práce na vlastním výrobku.

11.Práce na vlastním výrobku.

12.Práce na vlastním výrobku.

13.Zhodnocení samostatných prací, vyhodnocení závěrečného testu, udělení zápočtu, popřípadě předání osvědčení.

Cíle studia:

Nácvik základních postupů volného kování s cílem rozšířit praktické i teoretické znalosti a dovednosti studentů v oblasti objemového tváření a tepelného zpracování. Případní zájemci mohou získat ?Osvědčení zaškoleného pracovníka v oboru volného a zápustkového kování.?

Studijní materiály:

Kovové materiály 1 (Struktury kovových materiálů) - Václav Machek; CVUT Praha (2013)

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 12. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4865206.html