Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Kování a tepelné zpracování

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2336016 Z 3 1P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav strojírenské technologie
Anotace:
Požadavky:
Osnova přednášek:

1.Bezpečnost práce, strojírenské materiály a jejich značení (oceli, litiny, neželezné kovy), mechanické a technologické vlastnosti.

2.Teploty ohřevu, alotropické modifikace čistého železa, austenitizace, austenitizační diagramy.

3.Binární diagram železo ? uhlík. strukturní fáze oceli, krystalizace ocelí (podeutektoidní, eutektoidní, nadeutektoidní).

4.Kalení, popouštění. Vliv legujících prvků na prokalitelnost. Jomminiho čelní zkouška prokalitelnosti.

5.Diagram IRA, ARA, cementování, nitridování.

6.Druhy žíhání, diagram Fe-Fe3C, oblasti tepelného zpracování.

7.Zkoušky tvařitelnosti, závěrečný test.

Osnova cvičení:

1.Seznámení s pracovištěm, základní kovářské techniky volného kování (prodlužování, pěchování, osazování, probíjení).

2.Ruční kování (volné).

3.Strojní kování (volné - zápustkové).

4.Zdokonalování zručnosti volného kování.

5.Dle dovedností každého studenta volba a příprava materiálu na zhotovení vlastního výrobku.

6.Seznámení se s problematikou kovářského svařování.

7.Způsoby kontroly hotových výkovků.

8.Práce na vlastním výrobku.

9.Práce na vlastním výrobku.

10.Práce na vlastním výrobku.

11.Práce na vlastním výrobku.

12.Práce na vlastním výrobku.

13.Zhodnocení samostatných prací, vyhodnocení závěrečného testu, udělení zápočtu, popřípadě předání osvědčení.

Cíle studia:

Nácvik základních postupů volného kování s cílem rozšířit praktické i teoretické znalosti a dovednosti studentů v oblasti objemového tváření a tepelného zpracování. Případní zájemci mohou získat ?Osvědčení zaškoleného pracovníka v oboru volného a zápustkového kování.?

Studijní materiály:

Kovové materiály 1 (Struktury kovových materiálů) - Václav Machek; CVUT Praha (2013)

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 27. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4865206.html