Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Provoz letadlové techniky

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221183 ZK 3 3P+0C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Poslání letecké dopravy, letadlová technika a její efektivní využívání, organizace civilního letectví, provoz letadel, procesy a činnosti v letecké dopravě, specifika přepravy osob a nákladu v letecké dopravě, letecké práce, využití letectví v národním hospodářství, ekonomika letadla, výkony v letecké dopravě, letecký provoz vs. životní prostředí, strategie a perspektivy rozvoje letecké dopravy, předpisová základna leteckého provozu.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1) Úvod a historie letecké dopravy

2) Letecká legislativa

3) Letecké společnosti

4) Struktura letecké společnosti

5) Strategie rozhodování letecké společnosti

6) Ekonomika provozování leteckých činností

7) Výcvik leteckého personálu

8) Výroba a údržba letadel

9) Systémy jakosti v letecké dopravě

10) Dopad letecké dopravy na životní prostředí

11) Specifika letecké dopravy

12) Očekávaný vývoj letecké dopravy

Osnova cvičení:

1) Úvod a historie letecké dopravy

2) Letecká legislativa

3) Letecké společnosti

4) Struktura letecké společnosti

5) Strategie rozhodování letecké společnosti

6) Ekonomika provozování leteckých činností

7) Výcvik leteckého personálu

8) Výroba a údržba letadel

9) Systémy jakosti v letecké dopravě

10) Dopad letecké dopravy na životní prostředí

11) Specifika letecké dopravy

12) Očekávaný vývoj letecké dopravy

Cíle studia:

Pěstovat znalosti základních úloh letectví v dopravní soustavě, seznámit s organizacemi civilního letectví a poskytnout prohloubené odborné znalosti celé šíře problematiky leteckého provozu, potřebné pro výkon funkcí v řízení letecké dopravy.

Studijní materiály:

-Sedláček, B.: Letecká doprava, EDIS ŽU, Žilina 2000

-Soušek, R., a kol.: Doprava v krizových situacích, kapitola 11, Institut Jana Pernera, o.p.s., únor 2008, ISBN: 80-86530-46-9, EAN 978-80-86530-46-8

-Sedláček, B.: Provoz a ekonomika letecké dopravy I., Alfa, Bratislava, 1983

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 28. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4862706.html