Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Regulace a řízení motorů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2221177 Z,ZK 3 2P+1C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
ústav letadlové techniky
Anotace:

Ve svém úvodu předmět zachycuje historii a vývoj řídicích systémů leteckých turbínových motorů (LTM). LTM je pak analyzován jako objekt řízení prostřednictvím pohybových rovnic, kterými jsou řešeny jak ustálené stavy, tak hlavně přechodové režimy. Pozornost je zde věnována i moderním digitálním řídicím systémům FADEC (Full Authority Digital Electronic Control). Předmět dale vyučuje metody a postupy řízení, ovládání a regulace pístových letadlových motorů.

Požadavky:

Bez požadavků.

Osnova přednášek:

1) Ovládání leteckých pístových motorů, ovládání karburátorů a vstřikovacích systémů

2) Ovládání a regulace zapalování u leteckých pístových motorů

3) Další ovládací prvky na pístových letadlových motorech

4) Řízení a regulace pístových leteckých motorů vybavených vrtulemi s pevnými listy

5) Řízení a regulace pístových leteckých motorů vybavených stavitelnými vrtulemi

6) Regulátor vrtule

7) Vývojové trendy

8) Základní pojmy, rozdělení řídicí soustavy

9) Letecký turbínový motor jako objekt řízení

10) Pohybová rovnice motoru

11) Řízení leteckého turbínového motoru

12) Regulátory ustálených režimů a řízení přechodových režimů

13) Omezení turbínových motorů

14) FADEC. Regulátor vrtule

Osnova cvičení:

Volba regulátoru vrtule pro dvoumotorový letoun s pístovými motory

-Definování dat nutných pro volbu regulátoru.

-Definování možných a vhodných typů a modelů.

-Volba regulátoru a definování technických podmínek dodavateli

Sestavení a výpočet pohybových rovnic leteckého turbínového motoru

Cíle studia:

Seznámit studenty s problematikou a metodami řízení, ovládání a regulace pístových a turbínových letadlových motorů.

Stručná historie řídicích systémů

Základní pojmy a ?životní prostor? vymezený leteckými předpisy

Výchozí popis motorů jakožto objektu řízení

Formulace požadavků na řídicí systémy

Definice zákonů řízení

Strukturální schémata systémů řízení

Studijní materiály:

- Kocáb, Adamec ? Letadlové motory; Corona 2008

- Jaroslav Trnka, Jaroslav Urban Spaľovacie motory 1992 Alfa Bratislava

- V.I.Polokovskij Letadlové hnací skupiny; překlad, Praha SNTL, 1956

- M.M.Maslenikov, M.S.Rapiport Letadlové pístové motory; překlad, Praha 1955 SNTL

- V.I. Alexandrov Letecké vrtule; překlad , Praha 1954 SNTL

- Zd. Železný, P. Kaisar - Technický popis vrtulníkového motoru PZL-10W, Palivová a regulační soustava. Univerzita obrany, Brno 1999.

- CS-E Certifikační specifikace pro motory, Amdt.3 z 23.12.2010, EASA, Překlad UCL

- AMC 20-3 CERTIFIKACE MOTORŮ VYBAVENÝCH ELEKTRONICKÝMI SYSTÉMY ŘÍZENÍ MOTORU, Amdt. 9 z 24.12.2012, EASA, překlad UCL

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4862606.html