Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Komplexní hodnocení betonových a zděných konstrukcí

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D33KHK ZK 1P+1C česky
Garant předmětu:
Michal Drahorád
Přednášející:
Michal Drahorád
Cvičící:
Michal Drahorád
Předmět zajišťuje:
katedra betonových a zděných konstrukcí
Anotace:

Předmět je zaměřen na komplexní hodnocení existujících zděných a betonových konstrukcí v kontextu stávajících technických norem a jejich principů.

Požadavky:

Detailní znalost navrhování nových betonových a zděných konstrukcí

Osnova přednášek:

Individuální přednášky - snaha je zaměřit obsah přednášek na cíle a specifika disertační práce, je-li to možné.

Osnova cvičení:

Individuální cvičení - snaha je zaměřit obsah přednášek na cíle a specifika disertační práce, je-li to možné.

Cíle studia:

Poskytnout detailní znalosti problematiky hodnocení existujících v betonových a zděných konstrukcí, průzkumů a zkoušení stavebních konstrukcí a stanovení materiálových charakteristik podle aktuálních přístupů a technických norem .

Studijní materiály:

ČSN EN 1990 - Zásady navrhování konstrukcí, ÚNMZ

ČSN EN 1991 - Eurokód 1 - Zatížení konstrukcí, soubor norem, ÚNMZ

ČSN EN 1992 - Eurokód 2 - Navrhování betonových konstrukcí, soubor norem, ÚNMZ

ČSN EN 1996 - Eurokód 6 - Navrhování zděných konstrukcí, soubor norem, ÚNMZ

ČSN 73 0038 - Hodnocení a ověřování existujících konstrukcí - Doplňující ustanovení, ÚNMZ 2014

Poznámka:

KD

Další informace:
-
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4860106.html