Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Basic health and occupational safety regulations

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
BE0B14BPZS Z 0 2j+2j
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět je součástí systému povinné péče fakulty o bezpečnost a ochranu zdraví při práci na ČVUT v Praze. Studenti tímto absolvují povinné základní školení BOZP (Příkaz děkana č.4/2009). Přednáška je povinná.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

100% účast

Osnova přednášek:

Osnova přednášek: Osnova přednášek pro studenty všech programů na ČVUT FEL se provádí podle předlohy ?Osnovy základního školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze? zpracované rektorátem ČVUT.

1.Základní právní podklady. Obecné zásady při zajišťování BOZP. Základní požadavky na zajištění BOZP. Bezpečnost technických zařízení. Povinnosti zaměstnavatele. Povinnosti a práva zaměstnance. Povinnosti při nástupu do zaměstnání. Bezpečnost práce s elektrickým zařízením. Bezpečnost práce se zobrazovacími jednotkami (počítači). Pracovní úraz a jeho evidence. První pomoc - traumatologický plán. Důležité telefony.

Osnova cvičení:

Místní bezpečnostní předpisy (laboratorní řád). První pomoc při úrazu elektrickým proudem, automatizovaný externí defibrilátor na FEL.

Diskuse k problematice bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

Záznam o základním školení BOZP do záznamového listu. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2011.

2.http://bezpecnost.feld.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 4. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4852706.html