Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Bezpečnost v elektrotechnice 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B0M14BP3 Z 0 2j+2j
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět zajišťuje pro studenty magisterského studia opakované Základní školení BOZP a seznamuje je s elektrickými riziky oboru. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL v souladu s platným Příkazem děkana číslo 4/2009.

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

Účast na přednášce a na cvičení

Písemné přezkoušení (test)

Osnova přednášek:

1.Opakované Základní školení BOZP podle předlohy ?Osnovy školení BOZP pro zaměstnance a studenty ČVUT v Praze?.

2.Rizika a příčiny úrazů elektrickým proudem.

3.Elektromagnetická kompatibilita, včetně oblasti informační techniky. Ochrany před nebezpečným dotykem, zkratem, přetížením a přepětím.

Osnova cvičení:

Procvičení přednášené látky v souladu s platným Příkazem děkana číslo 4/2009

1.Diskuse k problematice ZŠ BOZP, rizik a příčin úrazů elektrickým proudem.

2.Písemné přezkoušení (test) z elektrotechnické kvalifikace.

3.Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2011.

2.http://bezpecnost.feld.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 23. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4852306.html