Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Bezpečnost v elektrotechnice 1

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah
B0B14BP1 Z 0 4j+8j
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra elektrických pohonů a trakce
Anotace:

Předmět seznamuje studenty všech programů ČVUT FEL s riziky a příčinami úrazů elektrickým proudem, s bezpečnostními předpisy pro obsluhu a práci na elektrických zařízeních, s ochranami před úrazem elektrickým proudem, s první pomocí při úrazu elektrickým proudem a se zásadami bezpečnosti v oblasti elektrických zařízení informační techniky. Studenti získají potřebnou elektrotechnickou kvalifikaci pro činnost na ČVUT FEL (Příkaz děkana č.4/2009).

Požadavky:

Podmínky zápočtu:

100% účast na cvičeních a na přednáškách

Písemné přezkoušení (test)

Osnova přednášek:

1.Odborná způsobilost v elektrotechnice. Rizika a příčiny úrazů. Symbolika a označování. Bezpečná obsluha a práce, oprávnění osob. Elektromagnetická kompatibilita.

2.Principy ochran před nebezpečným dotykem živých a neživých částí. Bezpečnost elektrických a elektronických předmětů. Bezpečnostní parametry. První pomoc při úrazu elektrickým proudem.

Osnova cvičení:

Cvičení zajišťuje praktické procvičení přednášené látky z oblasti bezpečnosti zařízení informační techniky v souladu s požadavky na elektrotechnickou kvalifikaci studentů ČVUT FEL.

1.Seminární : Úvod do cvičení. Harmonogram. Bezpečnost v laboratořích informační techniky ČVUT FEL. Výklad k laboratorním úlohám.

2.Laboratorní : Zásady a montáž připojování elektrického zařízení, včetně zařízení informační techniky, k elektrické rozvodné síti.

3.Laboratorní: Zásady bezpečného konstrukčního uspořádání elektrických spotřebičů včetně zařízení informační techniky, jejich pravidelné kontroly a revize. Měření bezpečnostních parametrů.

4.Seminární: První pomoc při úrazu elektrickým proudem. Písemné přezkoušení (test) z elektrotechnické kvalifikace. Zápočet.

Cíle studia:
Studijní materiály:

1.Cipra, Kříž, Kůla: Elektrotechnická kvalifikace, ČVUT, Praha, 2011.

2. http://bezpecnost.feld.cvut.cz/

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4852006.html