Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Synthesis of Audio Signals

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE2M31SYN Z,ZK 6 2P+2C anglicky

Podmínkou zápisu na předmět BE2M31SYN je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM

Garant předmětu:
Roman Čmejla
Přednášející:
Jan Hlavnička
Cvičící:
Jan Hlavnička
Předmět zajišťuje:
katedra teorie obvodů
Anotace:

Předmět uvádí do základů algoritmů syntézy zvuků (každodenních, hudebních a řečových), číslicových audio efektů a sonifikace. Syntetické multimediální signály se používají v moderních číslicových systémech, systémech virtuální reality, počítačových animacích, hrách a ve filmu. Teoretické koncepty z přednášek budou ve cvičeních doplněny praktickým programováním úloh v Matlabu.

Požadavky:

Podmínkou udělení zápočtu je vypracování vybrané úlohy v MATLABu.

Osnova přednášek:

1. Úvod do číslicové syntézy multimediálních signálů; generování hudební stupnice

2. Tabulkové syntézy; časové a frekvenční transformace, časové obálky

3. Konkatenační a granulační syntézy; parametry, synchronní a asynchronní syntézy

4. Součtové syntézy a spektrální modelování; periodické neharmonické signály

5. Fázový vokodér; modifikace signálu ve frekvenční oblasti

6. Rozdílové syntézy; budící zdroje, jednoduché filtry, ekvalizéry, barevné šumy

7. Formantové syntézy; Klattův syntetizér, kaskádní a paralelní řazení, FOF

8. Lineární predikce; „cross“ syntéza řeči a hudby, modelování neřečových zvuků

9. Modulační syntézy; AM, tremolo, FM, vibráto, alarmy, každodenní zvuky a nástroje

10. Nelineární a tvarovací syntézy; Čebyševovy polynomy, komprese, expanze, zkreslení

11. Efekty založené na časovém zpoždění; echo, dozvuk, hřebenové a fázovací filtry

12. Prostorové efekty; pohyb signálu v prostoru, panning, hall, Schroederův dozvuk

13. Úvod do fyzikálního modelování; číslicové vlnovody, Karplusův Strongův algoritmus

14. Sonifikace biologických (EKG, EMG, EEG, FKG, EOG) a geologických dat, aplikace

Osnova cvičení:

1. Hudební stupnice, Morseova abeceda, simulace aliasingu, kvantování a komprese

2. Frekvenční a časové změny, tabulková syntéza banja a klarinetu

3. Konkatenační syntéza řeči, generování „sci-fi“ zvuků

4. Ptáci, syntézy trumpet, zvonů, gongů a činelů, banja, klarinetu, telefonu

5. Změna délky audio signálů, frekvenční posunutí, potlačení šumu

6. Syntézy perkusních nástrojů, letadla, větru, vln, houslí, kroků, souhlásky „s“

7. Formantová syntéza samohlásek, hudebních nástrojů a zvířecích hlasů

8. Resyntézy řeči, kytary, klavíru, kladiva, „cross“ syntéza hudby a řeči 9. Vibráto, tremolo, mince, kapky, alarmy, klepání, dřevo, klarinet, žestě, zvony

10. Aplikace efektů na drnknutí struny, buben, řeč

11. Simulace dozvuků (sklep, sprcha, chrám)

12. Implementace uvedených efektů na řeči a hudbě

13. Syntéza kytary, harfy, piana a bicích

14. Sonifikace EEG, EKG, FKG, EMG

Cíle studia:

Cílem studia je získání teoretických znalostí a praktických zkušeností s číslicovou audio syntézou.

Studijní materiály:

1. Čmejla, R..: Syntéza audio signálů - přednášky a návody ke cvičením (pdf), 2015, http://sami.fel.cvut.cz/sms/

2. Čmejla, R., Sovka, P.: Úvod do číslicového zpracování signálů - cvičení, ČVUT 2005

3. Miranda, E.R.: Computer Sound Design, ISBN 0-240-51693-1, Focal Press, Oxford, 2002

4. Zölzer, U.: DAFX - Digital Audio Effects, ISBN: 0-471-49078-4, John Wiley & Sons, 2002

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE2M31SYN
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:A3-412
Hlavnička J.
12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator
místnost T2:A3-412
Hlavnička J.
14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Laborator
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 12. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4845906.html