Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Procesní modelování v informačním modelování budov

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
D28MPB ZK česky
Garant předmětu:
Jiří Kaiser
Přednášející:
Jiří Kaiser
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra inženýrské informatiky
Anotace:

Procesní modelování, modely spolupráce, modely choreografie, datové modelování v procesních modelech, standard Business Process Model and Notation (BPMN). Využití modelování procesů v informačním modelování budov. Adaptace standardu BPMN pro tvorbu BIM Execution Plan (BEP) a Information Delivery Manual (IDM). Principy návrhu informačních systémů, modelování požadavků na informační systémy, základy Unified Modeling Language (UML). Informační model budovy jako informační systém. Využití principů a nástrojů modelování informačních systémů při plánování tvorby a užívání informačního modelu budovy (BIM).

Požadavky:
Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Specifikace BPMN a příklady na stránkách Object Management Group - http://www.bpmn.org/

[2] BIM Project Execution Planning Guide and Templates, The Pennsylvania State University [online], 2012, http://bim.psu.edu.Projeet/resources/contactinfo.aspx

[3] MIT Design Standards: BIM Execution Plan v6.0 [online], 2016, http://web.mit.edu/facilities/maps/MIT_BIM_execution_plan.pdf

[4] Příklady dokumentů „Information Delivery Manual“ ze stránek: http://iug.buildingsmart.org/idms/

[5] MOLNÁR, Zdeněk. Podnikové informační systémy. Vyd. 2., přeprac. V Praze: České vysoké učení technické, 2009, 195s. ISBN 978-80-01-04380-6.

[6] Myslín, Josef. Business modelování, 2012, Vyd. 1, česky, Vysoká škola manažerské informatiky a ekonomiky, Praha, 105 stran, ISBN: 9788086847610.

[7] KANISOVÁ, Hana a Miroslav MÜLLER. UML srozumitelně. 2. aktualiz. vyd. Brno: Computer Press, 2006, 176 s. ISBN 80-251-1083-4.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 3. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4845506.html