Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Pružnost a pevnost II

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
2111103 Z,ZK 5 3P+3C česky
Garant předmětu:
Miroslav Španiel
Přednášející:
Karel Doubrava, Tomáš Mareš, Jan Řezníček, Jiří Šolc, Miroslav Španiel, Karel Vítek
Cvičící:
Martin Bartoš, Michal Bartošák, Júlia Bodnárová, Karel Doubrava, Veronika Drátovská, Milan Dvořák, Dušan Gabriel, Jana Garanová Krišťáková, Jiří Halamka, Jiří Kuželka, Martin Nesládek, Ctirad Novotný, Zdeněk Padovec, Jan Řezníček, Zbyněk Sobotka, Jiří Šolc, Miroslav Španiel, Karel Vítek, Dominik Vondráček, Ondřej Zoufalý
Předmět zajišťuje:
ústav mechaniky, biomechaniky a mechatroniky
Anotace:

Vybrané partie technické mechaniky poddajných těles a mezních stavů, úvod do matematické teorie pružnosti. Důraz na porozumění pojmům a pochopení souvislostí mezi nimi (systematické odvozování základních vztahů, příklady řešené na cvičeních, praktická cvičení v laboratoři a s výpočetními programy). Předmět spolu s předchozím kursem Pružnost a pevnost II poskytuje posluchačům základ pro aplikaci v navazujícím magisterském studiu i v inženýrské praxi v oblastech dimenzování, posuzování mezních stavů, provádění numerických i experimentálních analýz napjatosti a deformací.

Požadavky:

Základní pojmy statiky

Základní znalosti pružnosti a pevnosti (viz PP I 2111001)

Osnova přednášek:

• Řešení štíhlých křivých prutů a rámů: Odpřednášeno v kursu Pružnost a pevnost I, pouze cvičení.

• Základy porušení při časově proměnném zatížení (únava materiálu):

• Únava v kontextu dalších mezních stavů, Wohlerova (S-N) křivka, mez únavy, trvalá únavová pevnost, vliv středního napětí, fenomenologický popis koncentrace napětí, vliv velikosti, jakosti povrchu a vrubové citlivosti materiálu.

• Tenkostěnné rotačně symetrické membrány: Uložení a zatížení. Laplaceova rovnice rovnováhy.

• Rotačně symetrické silnostěnné válcové nádoby a rotující kotouče: Uložení a zatížení. Rovnice rovnováhy v posuvech, průběh napjatosti a deformace ve stěně.

• Pevnostní podmínka. Nalisované nádoby a kotouče.

• Tenké kruhové rotačně symetrické desky: Kirchhoffovy předpoklady. Zatížení, vnitřní měrné ohybové momenty, momentová rovnice rovnováhy a průběh složek napětí a deformace ve stěně. Průhyb.

• Vzpěr, kombinace tlaku a ohybu štíhlých tyčí: Pojem stability, kritická síla, Eulerovo řešení a oblast jeho platnosti. Tetmajerova aproximace. Rovnice rovnováhy pro kombinaci ohybu a tlaku. Přibližné metody.

• Základy prostorové napjatosti: Tenzor napětí a deformace, hlavní roviny a napětí. Pojem invariantu, výpočet hlavních napětí. Cauchyho vztahy mezi posuvem a deformací. Základní rovnice matematické teorie pružnosti.

• Volný krut prutů obecného průřezu: Předpoklady a odvození. Funkce napětí, její řešení a výpočet složek napjatosti a krouticího momentu. Smykové čáry, Stokesova věta. Tenkostěnné profily.

• Mezní stavy plastického hroucení: Elasticko-ideálně plastický materiál. Řešení prutových soustav, pojem plastického mechanismu a mezního stavu plastického hroucení (kolapsu). Plastické klouby a plastické mechanismy při krutu a ohybu. Mezní plastická síla, aplikace principu virtuálních prací na její stanovení. Nádoba v elasticko-plastickém stavu (informativně).

• Základy lineární lomové mechaniky: Tvárné a křehké lomy, Griffitzův a Irwingův přístup. (informativně).

Osnova cvičení:

1) Křivé pruty: Staticky určité konstrukce

2) Křivé pruty: Staticky neurčité konstrukce

3) Křivé pruty a rámy

4) Silnostěnné nádoby: Dimensování

5) Silnostěnné nádoby: Kroužek na hřídeli. Rotující kotouče

6) Desky

7) Vzpěr prutů. Kombinace ohybu a vzpěru

8) Kombinace ohybu a vzpěru. Rozbor prostorové napjatosti a přetvoření

9) Krut prutů nekruhového průřezu

10) Základy teorie plasticity

11) Základy teorie plasticity: Elasto-plastický ohyb

12) Základy teorie plasticity: Silnostěnná trubka v plastickém stavu

13) Zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost I, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

2. Michalec a kol.: Pružnost a pevnost II, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

3. Valenta a kol.: Pružnost a pevnost III, Vydavatelství ČVUT v Praze 2006

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
místnost T4:C2-436
Řezníček J.
09:00–10:30
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Řezníček J.
10:45–11:30
(přednášková par. 1
paralelka 109)

Dejvice
Posluchárna 436
Út
místnost T4:C1-312
Vítek K.
09:00–10:30
(přednášková par. 2)
Dejvice
Učebna 312
místnost T4:A2-259
Vítek K.
Zoufalý O.

14:15–15:45
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Učebna 259
místnost T4:A2-259
Gabriel D.
Sobotka Z.

16:00–17:30
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Učebna 259
místnost T4:C1-312
Vítek K.
09:00–10:30
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Dejvice
Učebna 312
místnost T4:A2-259
Vítek K.
Zoufalý O.

14:15–15:45
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Učebna 259
místnost T4:A2-259
Gabriel D.
Bodnárová J.

16:00–17:30
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Učebna 259
místnost T4:C1-312
Vítek K.
09:00–09:45
(přednášková par. 2
paralelka 201)

Dejvice
Učebna 312
místnost T4:D2-256
Španiel M.
Řezníček J.

09:45–12:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
Posluchárna 256
St
místnost T4:C2-436
Vítek K.
Vondráček D.

10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Vítek K.
Zoufalý O.

12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Gabriel D.
Sobotka Z.

16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 103)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Vítek K.
Vondráček D.

10:45–12:15
(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Vítek K.
Zoufalý O.

12:30–14:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Gabriel D.
Bodnárová J.

16:00–17:30
(přednášková par. 1
paralelka 104)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Padovec Z.
Garanová Krišťáková J.

14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Posluchárna 436
místnost T4:C2-436
Padovec Z.
Garanová Krišťáková J.

14:15–15:45
(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Posluchárna 436
Čt
místnost T4:C1-312
Doubrava K.
09:00–11:30
(přednášková par. 3)
Dejvice
Učebna 312

místnost T4:A2-259
Vítek K.
Vondráček D.

10:45–12:15
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 105)

Dejvice
Učebna 259
místnost T4:A2-259
Padovec Z.
Garanová Krišťáková J.

12:30–14:00
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 107)

Dejvice
Učebna 259
místnost T4:A2-259
Vítek K.
Vondráček D.

10:45–12:15
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 106)

Dejvice
Učebna 259
místnost T4:A2-259
Padovec Z.
Garanová Krišťáková J.

12:30–14:00
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 108)

Dejvice
Učebna 259
Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 19. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4839306.html