Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Univerzita třetího věku 3

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17U3V3 Z 2P česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Soubor přednášek z oblastí biologie, molekulární biologie a genového inženýrství určených pro posluchače CŽV.

Požadavky:

ukončené středoškolské vzdělání

Osnova přednášek:

1)Nukleové kyseliny a jejich význam.

2)Buňka a genetická informace

3)Moderní metody přenosu genů

4)Technologie rekombinantní DNA

5)Vektory a transfer genetické informace

6) GMO organizmy

7)GMO organizmy a legislativa

8) Genové inženýrství

9) Genová terapie

10) Kmenové buňky

11) Moderní metody molekulární biologie

12) Buněčný cyklus

13) Nádorová transformace

14) Přehled a shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Seznámit se s současnými vědeckými biologickými objevy, experimenty z oblastí genového inženýrství, moderními metodami v klinické genetice.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 5. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4839206.html