Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Project Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M16PMG KZ 5 2P+2S anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Postupy a techniky pro přípravu podnikatelských projektů. Principy a metody plánování a řízení realizace projektů. Řízení integrace a rozsahu projektu. Řízení času, nákladů, zdrojů, kvality, lidských zdrojů, komunikace, rizik. Případové studie v programu Microsoft Project.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Projekt, východiska managementu projektu, plánování projektu, řízení realizace projektu.

2. Projektový cyklus, fáze pedinvestiční, investiční, provozní, činnosti, dokumenty projektového cyklu.

3. Organizační struktury, začlenní projektového managementu do organizační struktury.

4. Týmový management, manažer projektu, projektová hierarchie, projektový tým. Řízení komunikace projektu.

5. Technicko-ekonomická studie, technická a ekonomická kritéria

6. Dekompozice plánovacího procesu, zásady formulace projektových cílů.

7. Strukturovaná dekompozice činností projektu, techniky a hlediska dekompozice.

8. Etapizace projektu, matice zodpovědností.

9. Časové implementační plány a metody jejich tvorby.

10. Value Engineering, Value Capture.

11. Obsah řízení realizace projektu, nástroje sledování realizace projektu.

12. Řízení kvality projektu. Změny projektu, ukončení projektu.

13. Počítačová podpora projektového managementu.

14.Rezerva, shrnutí

Osnova cvičení:
Cíle studia:
Studijní materiály:

1. Schwabe, K.: Řízení projektů v IT. Praha. Computer Press 2007

2. Svozilová, A.: Projektový management. Praha. GRADA PUBLISHING. 2006

3. Milosevice, D.: Project Management Toolbox. John Wiley & Sons, Inc. 2003

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 7. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4829906.html