Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Production Management

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M16MAV Z,ZK 5 2P+2S anglicky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd
Anotace:

Charakteristika současné průmyslové výroby. Tržní orientace a úloha výroby při zajištění marketingové koncepce firmy a konkurenční výhody. Komplexní standardizace, normativní základna řízení výroby, komplexní standardizace a uplatnění flexibility a konkurenční schopnosti ve výrobním podniku. Management nákupu, výroby a odbytu. Typologie systému výroby. Systém operativního řízení výroby. Integrované operativní plánování. Operativní evidence výroby. Řízení výrobního procesu, nákupu a zásob. Kontroling výroby a nákupu. Změnové řízení. Řízení dodavatelského řetezce (Supply Chain Management).

Výsledek studentské ankety předmětu je zde: http://www.fel.cvut.cz/anketa/aktualni/courses/A1M16MAV

Požadavky:

https://ekonom.feld.cvut.cz/cs/student/predmety/management-vyroby

Osnova přednášek:

1. Management podniku a management výroby

2. Vztah marketingu a managementu výroby

3. Standardizace ve výrobním procesu, výstupní a vstupní prvky

4. Standardizace činností a vztah ve využití výrobních činitelů

5. Standardizace kombinací operativního řízení výroby

6. Význam standardizace z hlediska konkurenční schopnosti

7. Typologie výrobních systémů

8. Operativní řízení výroby, plánování odbytu

9. Plánování výroby a nákupu

10. Operativní evidence výroby

11. Řízení výrobního procesu a zásob

12. Kontroling výroby a nákupu, změnové řízení

13. Řízení dodavatelského řetězce

14. Management Supply Chain, jeho hodnocení a výhledy

Osnova cvičení:

1.Ekonomická stránka řízení výroby

2.Organizace výrobního procesu

3.Vztahy výroba, marketing, nákup

4.Standardizace výstupních prvků

5.Pohybové a časové studie

6.Analýza časových studií

7.Normování spotřeby materiálu

8.Stanovení pojistných zásob

9.Metody plánování výroby

10.Lhůtové plánování výroby, kapacity

11.Případová studie řízení výroby

12.Dtto

13.Závěrečný test

14.Hodnocení, zápočet

Cíle studia:
Studijní materiály:

1. TOMEK, G. a V. VÁVROVÁ. Průmysl 4.0 aneb Nikdo sám nevyhraje. Praha: Professional publishing, 2017. ISBN 978-80-906594-4-5.

2. Tomek, G., Vávrová, V.: Integrované řízení výroby. Praha: Grada Publishing, 2014. ISBN 978-80-247-4486-5

3. Tomek, G., Vávrová, V.: Řízení výroby a nákupu, Praha: Grada Publishing, 2007. ISBN 978-80-247-1479-0

4. Tomek, G., Vávrová, V.: Výrobek a jeho úspěch na trhu, Praha: Grada Publishing, 2001. ISBN 978-80-247-0053-0

5. Tomek, G., Vávrová,V.: Střety marketingu, Praha: C.H.Beck, 2004. ISBN 978-80-7179-887-8

6. Heizer, L., Render, B.: Operation Management, Prentice Hall, 2006. ISBN 10 013185755X

7. Schroeder, S. G., Goldstein, S. M., Rungtusanatham, J.: Operations management contemporary concepts and cases, 5th ed., New York: by McGraw-Hill/Irwin, 2011. ISBN 0073403385

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/divize/13116/Katedra_ekonomiky__manazerstvi_a_humanitnich_ved
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 11. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4829506.html