Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Solar Systems Application

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
BE1M13ASS Z,ZK 5 2P+2L anglicky
Vztahy:
Podmínkou zápisu na předmět BE1M13ASS je, že student si nejpozději ve stejném semestru zapsal příslušný počet předmětů ze skupiny BEZBM
Garant předmětu:
Vítězslav Benda
Přednášející:
Vítězslav Benda, Jakub Holovský, Arao Minamau Pambo, Rupendra Kumar Sharma
Cvičící:
Vítězslav Benda, Jakub Holovský, Arao Minamau Pambo, Rupendra Kumar Sharma
Předmět zajišťuje:
katedra elektrotechnologie
Anotace:

Kurz obsahuje základní kapitoly z fyziky polovodičů se zaměřením na fotovoltaické technologie. Seznámí studenty s různými konstrukcemi a základní technologií výroby fotovoltaických panelů. Studenti se také seznámí s konstrukcí nejběžnějších střídačů a jejich algoritmy řízení. Velký důraz je kladen na diagnostiku fotovoltaických systémů moderními metodami (termovize, elektroluminiscence, flash test). V neposlední řadě se předmět věnuje i problematice uchovávání energie ze solárních zdrojů a aplikacím solar-thermal.

Požadavky:

Základní znalosti z matematiky, fyziky a elektroniky

Osnova přednášek:

1 Základní znalosti potřebné pro laboratorní úlohy

2 Problém fosilních paliv,potenciál solární energie na Zemi

3 FV efekt, FV články, základní struktura a vlastnosti

4 Konstrukce a technologie fotovoltaických článků

5 Konstrukce a technologie fotovoltaických modulů

6 Charakterizační a diagnostické metody v PV

7 Autonomní fotovoltaické systémy

8 FV systémy připojené k síti

9 Optimalizace FV systému

10 Ekonomické a ekologické aspekty PV

11 BIPV, solární termální, koncentrátorové systémy

12 Tenkovrstvé technologie, nové technologie

Osnova cvičení:

1 Úvod, Bezpečnost a ochrana zdraví při práci, První pomoc

2 Spektroskopické vlastnosti materiálů

3 Spektroskopické vlastnosti světla a FV článků

4 V-A křivka FV modulu, vliv sériového a paralelního odporu

5 V-A křoivka FV modulu, efekt stínování

6 Diagnostika FV modulů termografií

7 Diagnostika FV modulů elektroluminiscencí

8 Koncentrátorový systém a termicý systém

9 Počítačové navrhování domácích FV systémů

10 Experimentální analýza laboratorního FV systému

11 Počítačová simulace domácích FV systémů s bateriemi

12 Experimentální analýza laboratorního off-grid FV systému

13 Zápočet

14 Zápočet

Cíle studia:

Studenti pochopí principy a limity využívání sluneční energie, zejména pomocí fotovoltaických systémů. Studenti se seznámí se základními technologiemi výroby fotovoltaických článků a modulů. Studenti se naučí navrhnout systém spočítat jeho energetickou výtěžnost a ekonomickou návratnost.

Studijní materiály:

Kaplanis, S. - Kaplani, E. - Benda, V. - Kádár, P. - Kozhukharov, V. - et al. (ed.): Renewable Energy Systems: Theory, Innovations and Intelligent Applications. 1. ed. Hauppauge NY: Nova Science Publisher, Inc., 2013

A. Luque and Steven Hegedus (editors), Handbook of Photovoltaic Science and Engineering,

2011 John Wiley & Sons

A. Smets, K. Jäger, O. Isablla, R. van Swaaij and M. Zeman, Solar Energy, UIT Cambridge Ltd., Cambridge,2016

T. M. Letcher and V. M. Fthenakis (editors) A Comprehensive Guide to Solar Energy

Systems With Special Focus on Photovoltaic Systems, 2018 Elsevier Inc

Konrad Mertens, Photovoltaics: fundamentals, technology and practice, Wiley 2018, ISBN: 1119401046

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/BE1M13ASS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost T2:C4-264
Holovský J.
Sharma R.

09:15–10:45
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator 264
místnost T2:C4-264
Holovský J.
Sharma R.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice
Laborator 264
místnost T2:E1-1
Holovský J.
Sharma R.

11:00–12:30
(přednášková par. 1)
Dejvice haly
Laboratoř H1
Čt

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 24. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4825906.html