Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Subjektivní refrakce II.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBOSUR2A Z,ZK 7 2P+4C česky
Předmět lze klasifikovat až po klasifikaci předmětů:
Nauka o refrakci (17PBONRA)
Subjektivní refrakce I. (17PBOSUR1)
Přednášející:
Přemysl Kučera
Cvičící:
Přemysl Kučera, Ondřej Policar
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Během přednášek si studenti prohloubí teoretické znalosti, na cvičeních pak praktické dovednosti subjektivní refrakce za pomoci zkušební obruby a zkušební sady skel. Dále budou následovat testy na binokulární vyvážení, nácvik práce s foropterem a další technikou.

Požadavky:

80% docházka na cvičeních, závěrečné vyšetření refrakce, vyplněné refrakční karty. Zkoušku tvoří test a ústní část tvořená kombinací tří otázek, které si student vylosuje.

Osnova přednášek:

1. Hypermetropie, myopie, astigmatismus

2. Disociace, disociační testy

3. Prizmatická decentrace, výpočet celkové prizmatické korekce

4. Binokulární vyšetření astigmatismu

5. Vliv náklonu zkušební a korekční obruby na změnu refrakčního deficitu

6. Anizeikonie - klasifikace, vyšetření a řešení

7. Akomodace a její poruchy, vyšetření adice, akomodační šíře, akomodační rezerva

8. Progrese myopie, noční myopie, přístupy k řešení myopie

9. Systémová onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

10. Oční onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

11. Zdravotní a mentální omezení při vyšetření refrakce

12. Komplikované refrakční stavy - afakie, náhrada sklivce, ektázie rohovky

13. Vyšetření refrakce pro potřeby aplikace kontaktních čoček

14. Kazuistiky

Osnova cvičení:

1. Hypermetropie, myopie, astigmatismus

2. Disociace, disociační testy

3. Prizmatická decentrace, výpočet celkové prizmatické korekce

4. Binokulární vyšetření astigmatismu

5. Vliv náklonu zkušební a korekční obruby na změnu refrakčního deficitu

6. Anizeikonie - klasifikace, vyšetření a řešení

7. Akomodace a její poruchy, vyšetření adice, akomodační šíře, akomodační rezerva

8. Noční myopie

9. Systémová onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

10. Oční onemocnění a jejich vliv na vyšetření refrakce

11. Zdravotní a mentální omezení při vyšetření refrakce

12. Komplikované refrakční stavy - afakie, náhrada sklivce, ektázie rohovky

13. Vyšetření refrakce pro potřeby aplikace kontaktních čoček

14. Práce s foropterem

Cíle studia:

Studium předmětu Subjektivní refrakce II. má přinést studentům ucelený přehled subjektivních refrakčních vyšetření a jejich praktické zvládnutí. Cílem je kromě získání teoretických předpokladů také praktický nácvik subjektivního měření refrakce s akcentem na binokulární (akomodační) dokorigování a zvládnutí technik měření na blízko a na střední vzdálenost.

Studijní materiály:

Benjamin, W. J., Borish's Clinical Refraction, 2.ed, 2006; 1694 s.

Dieze, H., Die optometrische Untersuchung, Thieme 2008, 320 s.

Sandi, D., Harvey, B., Eye Essentials ? Assessment and Investigative Techniques, Butterworth-Heinemann 2005, 208 s.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 29. 1. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4787706.html