Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Ročníkový projekt

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PMBRPRA Z 2 2L česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

V rámci předmětu studenti zahájí řešení své diplomové práce (DP). Budou objasněny požadavky na DP pro obor BME. Ve spolupráci s vedoucím bude vytvořeno přesné zadání budoucí DP a dosaženo jeho schválení. V druhé polovině semestru studenti zjistí a zdokumentují přehled současného stavu a aktuálnost problému zvolené DP.

Požadavky:

1. Přesné zadání DP je uvedené v Projects.

2. Zadání je v Projects schválené.

3. Student odevzdal dokument obsahující:

a) zdůvodnění potřebnosti, aktuálnosti a řešitelnosti tématu,

b) přehled současného stavu, výchozí podmínky práce,

c) detailní harmonogram řešení včetně termínů.

4. Výstupy podle bodu 3 musí být obhájeny v rámci prezentací na semináři k Ročníkovému projektu.

5. Výstupy budou nakonec uploadovány do Projects.

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:
Cíle studia:

Vytvořit spolu s vedoucím přesné zadání budoucí DP a dosáhnout jeho schválení.

Zjistit a zdokumentovat přehled současného stavu a aktuálnost problému DP.

Zjistit řešitelnost problému DP.

Vytvořit časový harmonogram řešení DP rozdělený do dílčích a kontrolovatelných kroků.

Zahájit práce na DP - typicky vytvořit podmínky pro její realizaci: vytvořit si potřebné protokoly, softwarové nástroje na zpracování dat, provést pilotní měření apod.

Studijní materiály:
Poznámka:

Student má právo navrhovat téma své diplomové práce. Návrh tématu je nutné konzultovat s vyučujícími v rámci Ročníkového projektu.

Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4763806.html