Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Virtuální realita a multimédia

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTVRM Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Prezentovaná témata zahrnují proces výroby multimediální aplikace, interaktivní multimediální aplikace, datové formáty a kompresní metody a technická zařízení pro pořizování videa. Předmět se dotkne i problematiky archivace a distribuce multimediálního obsahu. Diskutovány budou jednotlivé technologie pro ukládání zvuku a videa a nejčastěji používané algoritmy pro jejich kompresi a vlastnosti těchto algoritmů. Studenti se seznámí s aplikacemi virtuální reality v lékařství a to jak ve výuce a tréninku, tak i v oblasti diagnostické a terapeutické. Budou prezentovány a prakticky procvičovány základní techniky pro vytváření stereoskopického obrazu: stereoskopická kamera a počítačové 3D modelování. Studenti si vyzkouší vytváření jednoduchých 3D scén pomoví jazyka VRML a jejich zobrazení pomocí 3D projekce. Budou prezentovány a procvičovány základní technické prostředky pro virtuální realitu (VR) a rozšířenou realitu (AR).

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu jsou aktivní účast na cvičeních (kontrolováno docházkou a interakcí cvičících se studenty) a odevzdání semestrálního projektu na téma zadané a schválené garantem předmětu.

Osnova přednášek:

Přednášky jsou zaměřeny na prezentaci standardů, technologií, metod a postupů, které jsou v současné době používané v tvůrčím procesu jak v komerční tak i alternativní tvorbě. Prezentovaná témata zahrnují proces výroby multimediální aplikace, interaktivní multimediální aplikace, datové formáty a kompresní metody a technická zařízení pro pořizování videa. Předmět se dotkne i problematiky archivace a distribuce multimediálního obsahu. Diskutovány budou jednotlivé technologie pro ukládání zvuku a videa a nejčastěji používané algoritmy pro jejich kompresi a vlastnosti těchto algoritmů.

Osnova cvičení:

Studenti se seznámí s aplikacemi virtuální reality v lékařství a to jak ve výuce a tréninku, tak i v oblasti diagnostické a terapeutické. Budou prezentovány a prakticky procvičovány základní techniky pro vytváření stereoskopického obrazu: stereoskopická kamera a počítačové 3D modelování. Studenti si vyzkouší vytváření jednoduchých 3D scén pomoví jazyka VRML a jejich zobrazení pomocí 3D projekce. Budou prezentovány a procvičovány základní technické prostředky pro virtuální realitu (VR) a rozšířenou realitu (AR).

Cíle studia:

Cílem tohoto předmětu je seznámit studenty se základními principy a technologiemi virtuální reality, rozšířené reality a multimédií. Předmět vybaví studenty potřebnými znalostmi nezbytnými pro přípravu a zpracování multimediálního obsahu s využitím škály nástrojů podporujících různé kreativní přístupy.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Žára, J., VRML 97 - Laskavý průvodce virtuálními světy. Computer Press, Brno, 1999. ISBN: 80-7226-143-6.

[2] Žára, J., Jazyky pro popis virtuální reality. Skripta ČVUT, Praha, 2000.

Doporučená:

[1] Jim Taylor: DVD Demystified. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4745706.html