Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Architektura biotelemetrických systémů

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTABS Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Karel Hána
Přednášející:
Karel Hána, Radim Kliment, Pavel Smrčka
Cvičící:
Karel Hána, Radim Kliment, Pavel Smrčka
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Studenti se seznámí s principy návrhu funkcionalit biotelemetrických systému, s jejich modulární koncepcí, definicí serveru s robustní architekturou a moderním databázovým systémem, který zajistí schopnost provozu 24/7. Součástí návrhu architektury je systém připojení pacientských a lékařských terminálů a systém zpracování případných alarmových stavů. Dále bude probírán způsob implementace přístrojů se standardizovanými rozhraními. V rámci cvičení budou studenti seznámeni s aplikacemi a případovými studiemi několika vybraných biotelemetrických systémů.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu jsou aktivní účast na cvičeních (kontrolováno docházkou a interakcí cvičících se studenty) a odevzdání kvalitní individuálně zadané práce rešeršního charakteru v rozsahu min. 10 stran textu na téma zadané a schválené garantem předmětu.

Osnova přednášek:

1.Úvod do teorie architektury biotelemetrických systémů

2.Modulární koncepce v biotelemetrii

3.Serverové řešení pro biotelemetrii

4.Senzory v biotelemetrii

5.ICT infrastruktura a přenosy dat v biotelemetrii

6.Správa klientských dat v telemetrických systémech

7.Vyhodnocení dat v telemetrických systémech

8.Automatizované nástroje pro vyhodnocení stavu klienta/pacienta

9.Kvantitativní vlastnosti biotelemetrických systémů

10.Spolehlivost a zabezpečení biotelemetrických systémů

11.Provoz v cloudovém prostředí

12.Datové toky a datová rozhraní v telemetrickém systému

13.Datové standardy pro telemetrii

14.Grafická prezentace dat

Osnova cvičení:

Na cvičeních budou v daném týdnu prakticky probírána odpovídající témata z přednášek, viz výše.

Cíle studia:

Absolvováním tohoto předmětu získají studenti jak teoretickou, tak i praktickou znalost problematiky metod a prostředků pro návrh architektury biotelemetrických systémů a jejich nasazení v praxi.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Černý, M.,Penhaker, M., Biotelemetrie přednášky, VŠB TU Ostrava 2007 ISBN: 978-80-248-1605-0

[2] Černý, M.,Penhaker, M., Biotelemetrie – laboratorní úlohy, VŠB TU Ostrava 2007 ISBN: 978- 80-248-1606-7

Doporučená:

[3] Barculo, D., Daniels, J.: Telemetry: Research, Technology and Applications. Nova Science Pub., 2013, ISBN 978-1606925096

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2022/2023:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2022/2023:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
místnost AL:002
Smrčka P.
Kliment R.

14:00–15:50
(přednášková par. 1)
Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
místnost AL:002
Kliment R.
Smrčka P.

16:00–17:50
(přednášková par. 1
paralelka 1)

Praha 2 - Albertov
Albertov - učebna
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4745606.html