Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Programování aplikací pro mobilní platformu Apple iOS

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTPAI Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Úvod do vývoje mobilních aplikací v prostředí operačního systému Apple iOS. Základní představení „ekosystému“ Apple, tj. stolních počítačů, notebooků, tabletů, iPodů, mobilních telefonů a síťové infrastruktury. Výhody, nevýhody a základní práce s MacOS, propojení s iOS. Přehled současných mobilních aplikací na bázi iOS pro použití v oblasti biomedicínského inženýrství a lékařství s přesahem do průmyslu a domácností. Jsou shrnuty základní postupy návrhu, vývoje a deploymentu aplikací pomocí prostředí Xcode.

Požadavky:
Osnova přednášek:

1. Historie a základní koncepty „ekosystému“ Apple, tj. stolních počítačů, notebooků, tabletů, iPodů, mobilních telefonů a síťové infrastruktury.

2. Přehled stolních počítačů a notebooků s MacOS fy. Apple, základní technické parametry, zásady pro správný výběr a práci s těmito zařízeními.

3. Přehled tabletů, mobilních telefonů a multimediálních prostředků fy. Apple, základní technické parametry, zásady pro správný výběr a práci s těmito zařízeními.

4. Prostředí Xcode jako univerzální vývojový nástroj pro systémy s MacOS a iOS.

5. Základy programování v jazyce Swift.

6. Základy Cocoa, UIKit, iPhone SDK.

7. Základy práce s grafikou, ergonomie ovládání aplikací.

8. iPhone a iPad jako univerzální jednotka pro snímání, vyhodnocování a prezentaci dat.

9. Popis a parametry vestavěných periferií v zařízeních iPhone a iPad.

10. Popis a parametry dostupných externích periferií vhodných pro spolupráci se zařízeními iPhone a iPad.

11. Bezdrátová komunikační rozhraní zařízení iPhone a iPad.

12. Úvod do programování her jako příkladu komplexnějších aplikací v prostředí iOS.

13. Měření EKG signálu s využitím mobilních prostředků na bázi iOS.

14. Umístění aplikace na AppleStore, trendy vývoje mobilních prostředků a aplikací na bázi iOS.

Osnova cvičení:

1. Praktické ukázky stolních počítačů a notebooků s MacOS, základní návyky pro práci s tímto OS. Spuštění vývojového prostředí Xcode.

2. Praktické ukázky tabletů (iPodu), mobilních telefonů (iPhone), iPodů a AppleTV, základní návyky pro práci s iOS na mobilních zařízeních.

3. Studium vlastností aplikací v prostředí iOS, jejich společné znaky, dobré zásady pro navrhování aplikací v prostředí iOS.

4. Úvod do prostředí Xcode a programování v jazyce Swift. Vytvoření prvního programu a jeho spuštění na emulátoru pro iPhone a iPad v prostředí Xcode.

5. Úvod do prostředí iPhone SDK, specifika aplikací pro mobilní zařízení s iOS (dále iPhone, ale je možno vztahovat i na iPad), struktura iPhone aplikace.

6. Správa paměti, práce se základními prvky uživatelského rozhraní (tlačítka, přepínače, nabídky, ...).

7. Práce s grafikou, UIKit, Core Graphics.

8. Práce se zvukem, využití vstupu pro sluchátka pro měření signálů.

9. Úvod do práce s vestavěnými periferiemi - fotoaparát, kamera.

10. Práce s vestavěnými periferiemi - zjišťování zeměpisné polohy pomocí GPS.

11. Práce s vestavěnými periferiemi a čidly (akcelerometr, gyroskop, ...).

12. Komunikace s Bluetooth, příklady použití s vybranými lékařskými a fitness přístroji.

13. Zadání samostatné úlohy. Řešení samostatné úlohy I.

14. Řešení samostatné úlohy II. Kontrola a obhájení samostatné úlohy.

Cíle studia:

Seznámení s platformou Apple iOS a moderními postupy vývoje mobilních aplikací pro medicínu, průmysl a domácí použití. Osvojení metod výběru hardware pro mobilní aplikace. Osvojení postupů konfigurace, správy a základů programování mobilních zařízení (mobilní telefon, tablet) s využitím efektivních nástrojů a knihoven v prostředí Xcode.

Studijní materiály:

[1] Serhan Yamacli: Beginner's Guide to iOS 11 App Development Using Swift 4: Xcode, Swift and App Design Fundamentals, CreateSpace Independent Publishing Platform 2017, EAN 978-1977891754

[2] Matt Neuburg: iOS 11 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode, and Cocoa Basics, O'Reilly Media, 2017, ISBN 978-1491999318

Doporučená:

[3] Jon Hoffman: Mastering Swift 4 - Fourth Edition: An in-depth and comprehensive guide to modern programming techniques with Swift, Packt Publishing 2017, EAN 978-1788477802

[4] Donny Wals: Mastering iOS 11 Programming - Second Edition: Build professional-grade iOS applications with Swift 4 and Xcode 9, Packt Publishing 2017, ISBN: 978-1788398238

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4745406.html