Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Programování aplikací pro mobilní platformu Android

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTPAA Z,ZK 4 2P+2C česky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět seznámí studenty se základy tvorby aplikací pro platformu Android. Studenti se naučí pracovat s vývojovými nástroji a budou jim vysvětleny základní konstrukční prvky Android aplikací. Studenti budou též seznámeni se specifiky publikace a následného uplatnění aplikací na Google Play.

Požadavky:

Úspěšně vyřešená a obhájená semestrální úloha.

Osnova přednášek:

1, Instalace, Hello World, Základy OOP

2, Kotlin, Java

3, UI, XML, Android Manifest

4, Persistence dat

5, Práce na pozadí, Thready, Asynctask, Looper

6, Broadcasts, Broadcast receiver, Intents

7, Senzory (GPS, Akcelerometer), Runtime permissions

8, ListView, RecyclerView, Adapter, Knihovny

9, XML Resources - Lokalizace, Styly

10, Scheduling, upozornění uživatele

11, Optimalizace pro tablety - Fragmenty

12, Sdílení dat ostatním aplikacím - (content providers); optimalizace Android zdrojového kódu (Lint).

13, Podepisování aplikací, publikovaní na Google Play - (free x placené aplikace, innApp platby, reklamy)

14, Zakončení předmětu

Osnova cvičení:
Cíle studia:

Cílem studia je obeznámit studenty se základy vývoje pro platformu Android.

Studijní materiály:
Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 2. 10. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4745306.html