Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Databázové systémy v lékařství

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTDSL Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Cílem předmětu je naučit studenta pracovat s nejpoužívanějšími nástroji pro strukturované ukládání a dat dotazování se nad těmito daty a to s ohledem na primární využití v medicíně. Jedná se především o relační databáze a dotazovací jazyk SQL. Studenti se naučí jakým způsobem navrhnout optimální datový model a jak tento model implementovat a jak nad tímto model vytvářet jednoduché dotazy. Dále se studenti naučí pracovat s pokročilými SQL technikami, jako jsou view, uložené procedury, transakce apod. V neposlední řadě se studenti seznámí s moderními technologiemi pro zpracování velkého množství dat a technologiemi pro zvyšování dostupnosti dat.

Požadavky:

Zkouška bude praktická, kde studenti kromě řešení konkrétních příkladů budou odpovídat na teoretické otázky. Ze zkoušky lze získat až 100 bodů. Hodnocení bude podle stupnice ECTS. Podmínky zápočtu jsou absolvování všech cvičení (maximálně 3 omluvené absence) a úspěšné zvládnutí tří testů (4.,9. a 14 týdnů) každý minimálně na 50%.

Osnova přednášek:

1. Základní typy architektury informačního systému (klient-server, vícevrstvý, tenký klient), analýza informací

protéká

2. Základy datového modelování, diagramů E-R, relačního modelu

3. Základní typy dat

4. Omezení integrity, referenční celistvost, normální formy

5. Vytvoření datového modelu

6. Dotazy v relačních databázích, základy SQL

7. Pokročilé dotazy, agregační funkce, vnořené dotazy

8. Transakce, jejich serializabilita, uzamykání, stupně izolace, zablokování transakcí, jejich prevence a řešení

9. Objektově orientované databáze, objektově-relační mapování, LINQ

10. Kurzory, pohled, uložené procedury, spouštěče, indexy, efektivní implementace stromových struktur v databázích

11. GIS, techniky prostorového indexování

12. Velké datové a datové sklady

13. Vysoká dostupnost, vyvažování zátěže, replikace dat

14. Moderní trendy v databázových systémech

Osnova cvičení:

1. Seznámení s náplní cvičení a podmínkami zápočtu. Ověření přístupu a oprávnění k potřebnému softwarovému vybavení učebny. Základy databázového modelu.

2. Návrh a tvorba databáze E-R model.

3. Pokročilejší E-R modelování.

4. Test - modelování.

5. Seznámení s prostředím nástroje pro správu DBS MySQL - phpMyAdmin, vytváření tabulek.

4. SQL - příkaz SELECT nad vygenerovanými tabulkami.

5. SQL - spojování tabulek JOIN.

6. SQL - insert, delete a update

9. Test SQL.

10. Principy transakčního zpracování a žurnálování v databázi.

11. Procedury a trigery.

12. Objektové databáze

13. Objektové databáze.

14. Test.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] Pokorný, Jaroslav a Michal Valenta. Databázové systémy. Praha: ČVUT, 2013. v, 265 s. ISBN 978-80-01-05212-9.

[2] Lacko, Ľuboslav. Mistrovství v SQL Server 2012: [kompletní průvodce databázového experta]. 1. vyd. Brno: Computer

Press, 2013. 640 s. ISBN 978-80-251-3773-4.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4744606.html