Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2021/2022

Komunikace a prezentace ve zdravotnictví

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTKPZ KZ 3 1P+1C česky
Přednášející:
Jakub Ráfl, Veronika Ráfl Huttová, Karel Roubík
Cvičící:
Jakub Ráfl, Filip Černý, Veronika Ráfl Huttová
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:
Požadavky:

Požadavky pro udělení zápočtu:

1) Zpracování všech požadovaných příprav a samostatných prací podle zadání vyučujícího a jejich odevzdání ve stanovených termínech. Oprava odevzdaných prací podle instrukcí vyučujícího.

2) Odprezentování zadaných samostatných prací studentů podle instrukcí vyučujícího a ve stanovených termínech. Oprava prezentací podle instrukcí vyučujícího.

3) Aktivní účast na cvičeních; řádně omluvené a nahrazené absence.

Hodnocení:

Včasné odevzdání všech úkolů v požadované kvalitě: 50 % bodů.

Písemný zápočtový test z látky přednášek, cvičení a zadaného samostatného studia: 50 % bodů.

Osnova přednášek:

1.-2. Komunikace jako nástroj pro dorozumívání mezi lidmi a jednání s nimi.

3.-4. Rétorika - základní vyjadřovací a komunikativní dovednosti.

5.-6. Výraz osobního projevu, verbální a neverbální komunikace.

7.-8. Marketingová komunikace, nástroje marketingové komunikace.

9.-10. Faktory ovlivňující tvorbu komunikačního mixu. Publicita a propagace. Public relations. 11.-12. Komunikační prostředky využívané v PR.

13.-14. Význam a druhy reklamy, reklamní kodex, reklamní média, hodnocení účinnosti reklamy.

Osnova cvičení:

1.-2. Komunikace jako nástroj pro dorozumívání mezi lidmi a jednání s nimi.

3.-4. Rétorika - základní vyjadřovací a komunikativní dovednosti.

5.-6. Výraz osobního projevu, verbální a neverbální komunikace.

7.-8. Marketingová komunikace, nástroje marketingové komunikace.

9.-10. Faktory ovlivňující tvorbu komunikačního mixu. Publicita a propagace. Public relations. 11.-12. Komunikační prostředky využívané v PR.

13.-14. Význam a druhy reklamy, reklamní kodex, reklamní média, hodnocení účinnosti reklamy.

Cíle studia:

Cílem je naučit studenta základním dovednostem v oblasti komunikace a prezentace s velkým důrazem na nácvik praktických dovedností. Zvládnutí základů verbální i nonverbální komunikace. Nácvik využívání audio-vizuálních pomůcek.

Studijní materiály:

1. Zeiger M. Essentials of writing biomedical research papers. 2nd ed. New York: Mcgraw-Hill; 2000.

2. Gustavii B. How to write and illustrate a scientific paper. Cambridge: Cambridge University Press; 2003.

3. Day R, Gastel B. How to write and publish a scientific paper. 7th ed. Cambridge: Cambridge University Press; 2012.

Poznámka:
Rozvrh na zimní semestr 2021/2022:
Rozvrh není připraven
Rozvrh na letní semestr 2021/2022:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
místnost KL:B-326
Ráfl J.
Ráfl Huttová V.

10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 1)

Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-326
Roubík K.
Ráfl J.

10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 1)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-326
Ráfl Huttová V.
10:00–11:50
LICHÝ TÝDEN

(přednášková par. 2)
Kladno FBMI
Učebna
místnost KL:B-326
Černý F.
10:00–11:50
SUDÝ TÝDEN

(přednášková par. 1
paralelka 2)

Kladno FBMI
Učebna
St
Čt

Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 8. 8. 2022
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese http://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4744306.html