Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Úvod do mobilních aplikací a systémů

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTMAS Z,ZK 5 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Radim Kliment
Cvičící:
Radim Kliment
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Seznámení s moderními multiplatformními postupy vývoje mobilních a embedded aplikací pro medicínu, průmysl a domácí multimédia na nejrozšířenějších platformách. Osvojení metod výběru hardware pro mobilní a embedded aplikace. Osvojení postupů konfigurace, správy a základů programování embedded a mobilních zařízení s využitím efektivních postupů a knihoven.

Požadavky:

Student si dle svého zájmu vybere jednu platformu (Google Android, GNU/Linux nebo Apple iOS) a po konzultaci s příslušným cvičícím naprogramuje aplikaci schváleného min. rozsahu, za kterou mu cvičící udělí zápočet. Zkouška je ústní, student odpovídá na tři otázky z okruhů probíraných na přednáškách.

Osnova přednášek:

1. Úvod do mobilních systémů, příklady aplikací v medicíně, průmyslu a v domácnostech. Diskuse.

2. Google Android - historie platformy.

3. Google Android - přehled podporovaného hardware.

4. Google Android - vývojové nástroje.

5. Google Android - možnosti systému a struktura aplikací.

6. Google Android - postupy vývoje a testování mobilních aplikací.

7. Google Android - publikování na Google Play.

8. GNU/Linux - historie platformy, přehled podporovaného hardware.

9. GNU/Linux - vývojové nástroje GNU toolchain, možnosti systému a struktura aplikací.

10. GNU/Linux - postupy vývoje ebmedded a mobilních aplikací, publikování např. na SourceForge.

11. Apple iOS - historie platformy, přehled podporovaného hardware.

12. Apple iOS - vývojové nástroje, Xcode, možnosti systému a struktura aplikací.

13. Apple iOS - postupy vývoje mobilních aplikací, publikování na AppleStore.

14. Srovnání mobilních platforem Google Android, GNU/Linux, Apple iOS a Windows Phone z technického, aplikačního a obchodního hlediska, výhledy do budoucna. Diskuse.

Osnova cvičení:

Na cvičeních je prakticky procvičována látka probíraná na přednáškách, viz osnova přednášek.

Cíle studia:

Cílem studia je základní proniknutí do problematiky výběru a využití HW a mobilních aplikací a systémů aktuálně nejrozšířenějších platforem.

Studijní materiály:

Povinná:

[1] Reto Meier, Professional Android 4 Application Development (Wrox Professional Guides), ed. ed. 1, Wrox, 2012,

ISBN 1118102274

[2] Mark L. Murphy, Android 2 - Průvodce programováním mobilních aplikací, ed. 1. vydání, Computer Press, 2011,

ISBN 9788025131947

[3] R. Stones a kol.: Linux - začínáme programovat, Computer Press, 2009

[4] L. Lacko: Vývoj aplikací pro iOS, Computer Press, Brno 2018, ISBN 978-80-251-4942-3

Doporučená:

[5] B. Fling: Mobile Design and Development, O'Reilly Media, 2009

[6] J. Corbet et al: Linux Device Drivers, 3rd Edition, O'Reilly Media, 2005

[7] Serhan Yamacli: Beginner's Guide to iOS 11 App Development Using Swift 4: Xcode, Swift and App Design Fundamentals, CreateSpace Independent Publishing Platform 2017, EAN 978-1977891754

[8] Matt Neuburg: iOS 11 Programming Fundamentals with Swift: Swift, Xcode, and Cocoa Basics, O'Reilly Media, 2017, ISBN 978-1491999318

[9] Jon Hoffman: Mastering Swift 4 - Fourth Edition: An in-depth and comprehensive guide to modern programming techniques with Swift, Packt Publishing 2017, EAN 978-1788477802

[10] Donny Wals: Mastering iOS 11 Programming - Second Edition: Build professional-grade iOS applications with Swift 4 and Xcode 9, Packt Publishing 2017, ISBN: 978-1788398238

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4743506.html