Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Počítačem podporovaný návrh, vývoj a výroba elektronických zařízení

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTVEZ KZ 3 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Předmět poskytuje úvod do programového vybavení pro podporu návrhu, vývoje a výroby elektronických zařízení.

Požadavky:

Povinná účast na cvičeních (20 % hodnocení).

Realizace průběžných úloh (80 % hodnocení).

Výsledná klasifikace dle stupnice ECTS.

Osnova přednášek:

Předmět nemá přednášky.

Osnova cvičení:

1. Úvod. CAD systémy v elektronice: návrh schémat 1

2. CAD systémy v elektronice: návrh schémat 2

3. CAD systémy v elektronice: návrh plošných spojů 1

4. CAD systémy v elektronice: návrh plošných spojů 2

5. CAD systémy v elektronice: pokročilé funkce

6. Datové formáty pro výrobu elektronických zařízení

7. Praktikum/exkurze: výrobní proces plošných spojů

8. OpenSource CAD/CAM v elektronice

9. Simulační nástroje pro usnadnění návrhu dílčích obvodových řešení 1

10. Simulační nástroje pro usnadnění návrhu dílčích obvodových řešení 2

11. CAD systémy pro obecné použití 1

12. CAD systémy pro obecné použití 2

13. CAD systémy pro obecné použití 3

14. Zakončení předmětu.

Cíle studia:

Cílem předmětu je osvojení použití systémů CAD/CAM při návrhu a výrobě elektronických zařízení a souvisejících částí.

Studijní materiály:

Záhlava, Vít, and České vysoké učení technické v Praze. Elektrotechnická fakulta. Metodika Návrhu Plošných Spojů 1. vyd. Praha: ČVUT, 2000.

Kletečka, Jaroslav, and Petr Fořt. Technické Kreslení 2. opr. vyd. Brno: Computer Press, 2011.

[online] nástroje fy. Analog Devices, http://www.analog.com

[online] nástroje fy. Texas Instruments, http://www.ti.com

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4743306.html