Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Úvod do telemedicíny

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTUTM Z,ZK 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra informačních a komunikačních technologií v lékařství
Anotace:

Praktické aspekty a přehled současných technických i aplikačních možností e-health a personal health systémů. Osobní dohledové systémy pro distanční on-line monitorování zasahujících záchranných a bezpečnostních složek. Přehled hardwarových a softwarových prostředků pro telemedicínu, význam a aplikace personal health systémů v legislativním prostředí EU.

Požadavky:

Podmínkami pro získání zápočtu jsou aktivní účast na cvičeních (kontrolováno docházkou a interakcí cvičících se studenty) a odevzdání kvalitní individuálně zadané práce rešeršního charakteru v rozsahu min. 10 stran textu na téma zadané a schválené garantem předmětu.

Osnova přednášek:

1. Telemedicína - definice WHO, obsah, historie telemedicíny a souvislosti s vývojem informačních a komunikačních technologií, e-healh a personal health systémy.

2.-3. Technické prostředky pro telemedicínu a personal health systémy - přehled stávajících dostupných řešení, rozpracovaná řešení a budoucí možnosti.

4.-5. Komunikační rozhraní pro telemedicínu (BlueTooth, ZigBee, WiFi, Ethernet, GPRS, EDGE.).

6.-7. Integrace e-health a personal health systémů do současné medicínské infrastruktury, aplikační možnosti.

8.-9. Přehled hardwarových prostředků pro telemedicínu: desktop, server, notebook, pocket PC, specializované osobní monitorovací jednotky; charakteristiky, možnosti a návaznosti jednotlivých typů.

10.-11. Přehled softwarových prostředků pro telemedicínu.

12.-13. Přehled a možnosti osobních dohledových systémů, význam dálkového on-line monitorování.

14. Ochrana osobních dat v e-health a personal health systémech, legislativní a právní podmínky pro aplikaci v EU.

Osnova cvičení:

1.-2. Seznámení s architekturou telemedicínského dohledového systému.

3.-4. Aplikační varianty a moduly dohledového systému pro různé cílové skupiny.

5.-6. Laboratorní a terénní ukázka hardwarového řešení vojenské osobní monitorovací jednotky dohledového systému včetně komunikační infrastruktury.

7. Ukázka hardwarového řešení domácí mobilní monitorovací jednotky pro personal health systémy.

8. Ukázka softwarového řešení serverové části databáze klientských dat pro personál health systém.

9.-10. Ukázka aplikačního software pro správu a vizualizaci telemetrických dat. Principy fungování a konfigurace.

11.-12. Ukázky softwarových systémů pro počítačovou podporu diagnostiky navázaných na telemedicínský dohledový systém.

13.-14. Ukázka lokalizačních a identifikačních systémů pro telemedicínkský dohledový systém (RFID, GPS, GSM triangulace).

Cíle studia:

Základní orientace studenta v oblasti telemedicíny, e-health a osobních zdravotních systémů (personal health systems) v rozsahu níže uvedených přednášek a cvičení.

Studijní materiály:

[1] Schwarz, D., Dušek, L.: Report RITM: Informační technologie a telemedicína ve výuce klinických a zdravotnických oborů, Masarykova univerzita v Brně, 2005, ISBN 80-210-3924-8

[2] Rashid L. Bashshur, Gary W. Shannon: History of Telemedicine, Mary Ann Libert, Inc., 2009, ISBN:13 978-1-934854-11-2

[3] DOSTÁL, O.; JAVORNÍK, M.; SLAVÍČEK, K.; VENTRUBA, P. Integration of Telemedicine Activities in the Czech Republic. In Information Technology, Innovations '07. IEEE. Dubai: UAE University, 2008. s. 611-615. ISBN: 978-1-4244-1841-1

[4] Codagnone, C: Personal Health Systems: a roadmap to 2020, In proc: SIMPHS Validation Workshop, 2009

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 25. 9. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4742006.html