Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023
UPOZORNĚNÍ: Jsou dostupné studijní plány pro následující akademický rok.

Angličtina II

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17PBTAJ2 KZ 3 2C česky
Garant předmětu:
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra biomedicínské techniky
Anotace:

Angličtina pro obor informační a komunikační technologie v lékařství. Tento předmět se zaměřuje na prohlubování dovedností studentů jak z oblasti gramatických jevů, tak z oblasti slovní zásoby. Studenti se učí pracovat s texty, diskutovat o nich a vyjadřovat své názory.

Požadavky:

Požadavky pro úspěšné zakončení předmětu jsou:

1. Aktivní účast na hodinách (povolené jsou 2 absence)

2.Splnění závěrečného testu. Min. 60%.

Osnova přednášek:

1. Repetititon of past tenses

2. Article provided by the teacher, future

3. Article provided by the teacher, future

4. Article provided by the teacher, modals

5. Article provided by the teacher, modals

6.Article provided by the teacher, modals

7. Article provided by the teacher, if and wish

8. Article provided by the teacher, if and wish

9. Article provided by the teacher, passive

10. Article provided by the teacher, passive

11. Article provided by the teacher, reported speech

12. Repetition

13. Test

14. Assessment

Osnova cvičení:

1. Repetititon of past tenses

2. Article provided by the teacher, future

3. Article provided by the teacher, future

4. Article provided by the teacher, modals

5. Article provided by the teacher, modals

6.Article provided by the teacher, modals

7. Article provided by the teacher, if and wish

8. Article provided by the teacher, if and wish

9. Article provided by the teacher, passive

10. Article provided by the teacher, passive

11. Article provided by the teacher, reported speech

12. Repetition

13. Test

14. Assessment

Cíle studia:
Studijní materiály:

Murphy Raymond, English Grammar in Use, intermediate, CUP, 2004

Other materials will be provided by the tutor.

Poznámka:
Další informace:
https://harm.fbmi.cvut.cz/B182/17PBTAJ2/tut
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 10. 6. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4741906.html