Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2023/2024

Technické psaní

Přihlášení do KOSu pro zápis předmětu Zobrazit rozvrh
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
B2B99TPS KZ 4 2P+2C česky
Garant předmětu:
Jan Šístek
Přednášející:
Ivana Nová, František Rund, Jan Šístek
Cvičící:
Ivana Nová, František Rund, Jan Šístek
Předmět zajišťuje:
katedra elektromagnetického pole
Anotace:

Předmět ukáže studentům, jak připravit psaný projev pro většinu situací inženýrské praxe (měřicí protokol, článek, závěrečná práce apod.). Vedle jazykových a stylistických dovedností budou též rozvíjeny schopnosti vyhledávat informace, podávat je vhodnou formou, využívat prostředků formátování a automatizace programů Word a LaTeX či třeba zpracovat recenzní posudek. Získané znalosti studenti hned aplikují v seminářích na předložené ukázkové texty.

Požadavky:

1. Docházka na cvičení, max. 2 absence.

2. Odevzdávání zadaných úloh přes Moodle.

3. Vypracování a obhájení závěrečného miniprojektu.

Osnova přednášek:

1. Charakteristické rysy různých druhů odborných textů.

2. Jak psát závěrečnou práci.

3. Specifika odborného jazyka.

4. Rešerše a elektronické informační zdroje.

5. Zásady citování, norma ČSON ISO 690, citační manažery.

6. Zpracování a zobrazení dat (MATLAB, Excel).

7. Sazba rovnic a grafických prvků, demonstrace v prostředí MS Word.

8. Sazba v prostředí LaTeX.

9. Hodnocení kvality textu. Publikování v anglickém jazyce.

10. Tvorba technické dokumentace. Kreslení vektorové grafiky.

11. Orální prezentace, programy MS Powerpoint a GNU Beamer.

12. Patenty a užitné vzory.

13. a 14. týden proběhnou prezentace miniprojektů.

Osnova cvičení:

1. Podmínky zápočtu, diktát formou doplňovačky.

2. Abstrakt ke článku.

3. Závěr a zhodnocení ke článku.

4. Popis experimentu, fyzikálního jevu či funkce přístroje.

5. Rešerše literatury s pomocí el. databází.

6. Tvorba seznamu citací s pomocí citačních manažerů.

7. Graf z dodaných dat.

8. Tvorba a formátování textu podle vzoru v prostředí MS Word.

9. Tvorba a formátování textu podle vzoru v prostředí LaTeX.

10. Recenze společného textu i vzájemná (peer review).

11. Techniky hlasového projevu.

12. Samostatná práce na miniprojektu.

13.-14. týden: Prezentace miniprojektů.

Cíle studia:
Studijní materiály:

[1] TICHÁ, L. a kolektiv. Jak psát vysokoškolské závěrečné práce [online]. Ústřední knihovna ČVUT [cit. 5. 9. 2017]. Dostupné z: http://knihovny.cvut.cz/cs/seminare-a-vyuka/jak-psat/jak-psat-zaverecnou-praci

[2] JULÁKOVÁ, E. Jak prezentovat odborné výsledky: průvodce pro autory, lektory, studenty i začínající redaktory technické literatury. Praha: Vysoká škola chemicko-technologická, 2015, ISBN 978-80-7080-935-8.

[3] Internetová jazyková příručka [online]. Ústav pro jazyk český AV ČR [cit. 5. 9. 2017]. Dostupné z: http://prirucka.ujc.cas.cz

[4] BEHÚN, D., BEHÚN, P. Pište správně česky- poradna šílených korektorů. Nové, rozšířené vydání. Brno: Zoner Press, 2015, ISBN 978-80-7413-319-0.

[5] KATUŠČÁK, D., DROBÍKOVÁ, B., PAPÍK, R. Jak psát závěrečné kvalifikační práce. Praha: Enigma, 2008, ISBN 978-80-89132-70-6.

[6] OETIKER, T. a kolektiv. Ne příliš stručný úvod do systému LaTeX 2e [online] [cit. 5. 9. 2017]. Dostupné z: https://www.root.cz/knihy/ne-prilis-strucny-uvod-do-systemu-latex-2e

Poznámka:
Další informace:
https://moodle.fel.cvut.cz/courses/B2B99TPS
Rozvrh na zimní semestr 2023/2024:
06:00–08:0008:00–10:0010:00–12:0012:00–14:0014:00–16:0016:00–18:0018:00–20:0020:00–22:0022:00–24:00
Po
Út
St
Čt
místnost T2:C3-340
Šístek J.
Rund F.

12:45–14:15
(přednášková par. 1)
Dejvice
T2:C3-340
místnost T2:C3-52
Šístek J.
Rund F.

16:15–17:45
(přednášková par. 1
paralelka 101)

Dejvice
T2:C3-52
místnost T2:C3-52
Šístek J.
Rund F.

14:30–16:00
(přednášková par. 1
paralelka 102)

Dejvice
T2:C3-52

Rozvrh na letní semestr 2023/2024:
Rozvrh není připraven
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 15. 7. 2024
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4739306.html