Logo ČVUT
ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE
STUDIJNÍ PLÁNY
2022/2023

Kontaktní čočky + praxe III.

Předmět není vypsán Nerozvrhuje se
Kód Zakončení Kredity Rozsah Jazyk výuky
17ABOKC3 KZ 3 2C anglicky
Přednášející:
Cvičící:
Předmět zajišťuje:
katedra přírodovědných oborů
Anotace:

Aplikace kontaktních čoček u nepravidelného astigmatismu. Kontaktní čočky u dětí. Aplikace kontaktních čoček po chirurgických zákrocích. Refrakční chirurgie a kontaktní čočky. Aplikace barevných, kosmetických a protetických čoček. Komplikace kontaktních čoček a jejich řešení. Management kontaktologické praxe.

Předmět vhodný pouze pro studenty oboru optika a optometrie se základní znalostí fyziky - optiky, Kontaktní čočky, Anatomie a fyziologie oka a Základy fyziologické optiky.

Požadavky:

Zápočet : při dobrých výsledcích testů a 70% účasti automaticky poslední hodinu, jinak

nutno uspět v zápočtové písemné práci

Zkoušení: ústní, zkoušený si vybere po 2 otázkách z každé skupiny

Osnova přednášek:
Osnova cvičení:

Cvičení probíhají v blocích:

Aplikace kontaktních čoček u nepravidelného astigmatismu.

Kontaktní čočky u dětí.

Aplikace kontaktních čoček po chirurgických zákrocích.

Refrakční chirurgie a kontaktní čočky.

Aplikace barevných, kosmetických a protetických čoček.

Komplikace kontaktních čoček a jejich řešení.

Management kontaktologické praxe.

Protokoly:

1.Posouzení sezení kč -těsná a volná aplikace

2.Posouzení sezení kč-pořízení fotek na štěrbinové lampě různých typů aplikací

Cíle studia:

Management kontaktologické praxe.

Studijní materiály:

1.Roth, Hans-Walter: Contact lens complications : etiology, pathogenesis, prevention, therapy, Stuttgart : Thieme , 2003.

2.Petrová S.: Základy aplikace kontaktních čoček. Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů , Brno 2004.

3.Gasson, A., Morris, J.: The Contact Lens Manual. A practical fitting guide. Butterworth-Heinemann, Oxford, 2. vydání, dotisk 2001.

Poznámka:
Další informace:
Pro tento předmět se rozvrh nepřipravuje
Předmět je součástí následujících studijních plánů:
Platnost dat k 6. 2. 2023
Aktualizace výše uvedených informací naleznete na adrese https://bilakniha.cvut.cz/cs/predmet4736306.html